Bostadsplaner får nytt liv i Slagsta

På höjden ovanför båtarna ska det bli bostäder om planerna går som markägarna vill. Värmeverkets skorsten till vänster i bild.
På höjden ovanför båtarna ska det bli bostäder om planerna går som markägarna vill. Värmeverkets skorsten till vänster i bild.
Slagsta strand sett från Vårby.
Slagsta strand sett från Vårby.
De gamla planerna på 600-800 bostäder vid Slagsta strand stannade av.

Men nu ser markägaren ut att ha fått i gång motorn på skutan.

– Vi vill komma i gång så snart som möjligt, säger Jens Lackmann på ägarbolaget Strabag.

Det är ägarna av tidigare Slagsta strand köpcentrum som vill bygga på mark som ligger i en sluttning där lägenheterna får sjöutsikt. Bredvid har kommunen mark som också ingår i planerna på 600-800 bostäder i flerbostadshus. För ett par veckor sedan träffades representanter för Botkyrka kommun och företagen Strabag och Gelba Fastigheter som äger marken tillsammans.

– Tanken nu är tre till sju våningar höga hus i blandad bebyggelse, säger Botkyrka kommuns nye exploateringschef Antonio Ameijenda.

I höst hoppas han att planerna ska kunna gå ut på samråd.

– Deras planer är väl genomarbetade. Men vi behöver se över om några förutsättningar förändrats under åren som gått, säger Antonio Ameijenda.

Under samrådet får allmänhet, myndigheter och andra parter som berörs chansen att komma med synpunkter. Men Jens Lackmann som är vd för Strabag projektutveckling hoppas komma i gång med samrådet redan till våren. Han är också mer optimistisk än kommunen kring när ett första spadtag för bygget ska kunna tas.

– Vi kan ställa upp med resurser för planarbetet om kommunen inte har det, säger han.

Sannolikt är ett första spadtag några år bort, då projektet behöver en detaljplan som även den ska ut på samråd och till slut vinna laga kraft. Projektet som nu är i gång igen stannade tidigare av eftersom företagen behövde utreda och ta höjd för säkerhetsavstånd till värmeverket i närheten.

– Men trägen vinner, säger Jens Lackmann.

Fakta

Bostäder, handel, arbete och rekreation

Slagsta strand har i kommunens översiktsplan pekats ut som ett förändringsområde för bostäder och verksamheter: ”Här finns förutsättningar att utveckla en attraktiv stadsdel genom att komplettera med bostadsbebyggelse och utveckla verksamhetsområdena.”

Kontakten med Mälaren och de goda kommunikationerna gör att området ”kan utvecklas till en blandad stadsdel med bostäder, handel, arbete och rekreation”.