ANNONS

L: ”Pausa bostadsplaner i väntan på skola”

På fastigheten Vandenbergh 9 i Mariehäll planeras över 200 lägenheter.
På fastigheten Vandenbergh 9 i Mariehäll planeras över 200 lägenheter.
Abit Dundar
Abit Dundar, ledamot i exploateringsnämnden, vill trycka på pausknappen (L).
Intill den gamla industrifastigheten ska det anläggas en ny strandpromenad.
Intill den gamla industrifastigheten ska det anläggas en ny strandpromenad.
Liberalerna anser att alla beslut om nybyggnation i Mariehäll och Annedal borde bordläggas i väntan på en konkret lösning på skolbristen.
– Det måste finnas en utpekad plats för en ny skola innan vidare beslut tas, säger Abit Dundar (L), ledamot i exploateringsnämnden.
ANNONS

I morgon ska exploateringsnämnden ta beslut om försäljningen av mark vid fastigheten Vandenbergh 9 i Mariehäll, alldeles intill Bällstaån. Här vill en byggherre göra om en industrifastighet till ett komplex med 210 lägenheter, en förskola med tre avdelningar, en gruppbostad och plats för diverse verksamhetslokaler i bottenplan.

Om beslut fattas om att sälja marken, och om stadsbyggnadsnämnden antar detaljplanen för området vid ett sammanträde senare i mars, kan första spadtaget för projektet sannolikt tas redan i år.

Samtidigt har byggboomen i Mariehäll och intilliggande Annedal skapat en stor skolbrist i hela området – platserna räcker inte till. I samband med att diskussionen om nya bostäder nu kommit upp på agendan igen väljer därför Liberalerna att tydligt markera hur de ser på saken.

”Bordlägg alla beslut om nybyggnation fram tills att en konkret lösning finns på skolsituationen”, skriver de i ett uttalande som kommer att tas upp vid exploateringsnämndens sammanträde.

– Behovet enligt stadens prognoser i Mariehäll och Annedal visar på ett stort underskott av skolplatser redan i närtid. På några få års sikt råder ett underskott som motsvarar en helt ny Mariehällsskola i kapacitet, säger Abit Dundar (L), ledamot i exploateringsnämnden.

Nu riktar han och partiet kritik mot majoriteten, som man menar blundar för skolsituationen, och kräver att alla planer på nybyggnation bör pausas.

– Det måste finnas ett konkret förslag på lösning för en ny skola, en utpekad plats, innan vidare beslut om fler bostäder i området fattas. Majoriteten duckar för sitt politiska ansvar och hänvisar till att inga nya start-pm kommer att komma fram. Samtidigt sitter man på nämnden och går vidare med andra beslut om fler bostäder, säger Abit Dundar.

ANNONS

Roger Mogert (S), stadsbyggnads- och kulturborgarråd, slår tillbaka kritiken, och menar att Liberalerna bara försöker vinna politisk poäng med sina uttalanden.

– Det var ju Liberalerna, då Folkpartiet, som under åtta års tid höll i skol- och fastighetsfrågan. Det är ju tack vara deras politik som vi hamnat i den här situationen. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta, säger Roger Mogert.

Han menar att det inte finns någon anledning till att bromsa de planer på bostäder som redan satts i verket, men påpekar samtidigt att inga nya bostadsprojekt kommer att påbörjas innan skolsituationen är löst.

– Det som behövs i området är att hitta en plats för en ny skola. Jag kan inte gå in på vilka vi förhandlar med i nuläget, men jag kan säga att vi är på god väg att lösa problemet, säger Roger Mogert.