Bostadspriserna rasar – 19 procent på ett år

Sedan årskiftet har priserna vänt nedåt igen.
Sedan årskiftet har priserna vänt nedåt igen.
Priset på bostadsrätter har rasat det senaste året i Upplands-Bro. Minskningen på 18,9 procent är störst i Stockholms län, enligt Svensk Mäklarstatistik.

– Det är en blandad bild som syns i Stockholms 25 kommuner. Men ju längre ut från staden man kommer ju tråkigare är bilden och ju sämre har utvecklingen varit, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Mitt i Upplands-Bro har tidigare rapporterat om att Upplands-Bor haft landets största ökning vad gäller bostadsrättspriser – 2 474 procent på 20 år. Men i närtid framträder en annan bild.

Raset började vid årskiftet 2017

Vid årskiftet 2017 startade prisraset på bostadsrätter i Upplands-Bro. Nedgången fortsatte in i juli förra året, då marknaden plötsligt började återhämta sig till skillnad från i många andra av länets kommuner. Men nu pekar kurvan nedåt igen. I genomsnitt har priserna på bostadsrätter tappat nästan en femdel av värdet för 12 månader sedan. I mars var medelpriset 28 020 kr/kvm, att jämföra med 35 586 kr/kvm i mars 2017.

Nyproduktion en orsak

En orsak till att bostadsrättspriserna fortsätter sjunka längre ut från stan kan vara att det byggs mycket nytt.

– Nyproduktion påverkar genom att det i regel är betydligt dyrare än det befintliga beståndet. Så när det säljs mycket nyproduktion ökar priserna kraftigt, men när den perioden är över ser det ut som prisnedgång.