40 nya bostadsrätter planeras i Björkhagen

Bilden är en illustration.
Bilden är en illustration.
Björkhagen ska få 40 nya bostadsrätter, i form av främst fyror och femmor.
– Större lägenheter är underrepresenterade i området, säger Caroline Cronvall som är projektledare på exploateringskontoret.

Kring 40 nya bostadsrätter planeras i Björkhagen, i korsningen Malmövägen-Ystadsvägen.

Planer att bygga lägenheterna har funnits sedan 2016, men då var antalet nere på 38 bostäder. Bygget planerades att inledas under 2018 – något som alltså har skjutits upp.

– Anledningen till att byggstarten har skjutits upp grundar sig i att planarbetet dragit ut på tiden, säger Caroline Cronvall från exploateringskontoret.

Större lägenheter ska byggas

De nya bostäderna kommer främst att bestå av större lägenheter, fyror och femmor – men även ett antal mindre lägenheter.

– Beslutet att bygga större lägenheter handlar om att den typen av bostäder är underrepresenterade i området.

– Byggstart planeras till våren 2020 och inleds då med en omfattande ombyggnation av Malmövägen, säger Caroline Cronvall.

Malmövägens lutning ska justeras, från ca 8 procent till 5 procent, för att öka tillgängligheten och skapa en mer trafiksäker lösning i mötet med Ystadsvägen.

Själva bostäderna beräknas börja byggas 2022 och allt ska vara klart 2024.