Bostadsrättsföreningar rasar mot kommunen

– Det är verkligen nergånget, grisigt och smutsigt här, Sollentunahem har ett bristande underhåll, säger Beatrice Stocker från bostadsrättsföreningen Kärleksbacken som vill ombilda radhusområde i Rotsunda.
– Det är verkligen nergånget, grisigt och smutsigt här, Sollentunahem har ett bristande underhåll, säger Beatrice Stocker från bostadsrättsföreningen Kärleksbacken som vill ombilda radhusområde i Rotsunda.
Försäljningen av Sollentunahems hyresrätter skapar oro i flera led. Majoriteten i två bostadsrättsföreningar i Rotsunda har velat vill ombilda sina radhusområden länge men är nu rädda att detta förbises då kommunens hyresrätter säljs till externa bolag.

Majoriteten av medlemmarna i Bostadsrättsföreningarna Kärleksbacken och och Annero i Rotsunda har velat ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter länge. Föreningen Annero i elva år sedan 2005 då styrande majoriteten i kommunen informerade att alla i allmännyttan som ville ombilda skulle få göra det. Efter flera turer med nya ägardirektiv till Sollentunahem AB hamnade Annero längre ner i turordningen men fick förnyat hopp 2014 då kommunen kontaktade bostadsrättsföreningarna med frågan om intresset kvarstod.

Nu befarar de att hoppet för ombildning grusas om Sollentunahems hyresrätter säljs till privata bolag utan chans att påverka.
– Vi jobbar för att ombilda men kommunen går bakom ryggen på oss och hittar lösningar där vi inte har någon påverkan trots att vi har uttryckt en vilja att köpa loss, säger Beatrice Stocker, ordförande i bostadsrättsföreningen Kärleksbacken. Hon menar nu att både Sollentuna hems vd Martin Lindfors och kommunen sviker och berättar om ett styrelsemöte med Sollentunahem för några veckor sedan.

– Martin sade då att utredningen ligger hos kommunen men att de absolut inte skulle sälja ut. Två veckor senare dimper det här förslaget ner, man ska då sälja ut hyresrätterna till externa företag, säger Beatrice Stocker som kämpar för ombildning. Hon ger också kommunen en känga mot bakgrund av ett mejl från Henrik Thunes (m), daterat den 1 april 2016.

Där skriver Thunes att Alliansen vill se ombildningar och att de gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågor kring kommunens fastigheter; ”ett av dessa uppdrag gäller just fortsatta ombildningar då detta är något vi vill genomföra. Detta uppdrag kommer även att genomföras i samråd med Sollentunahem.”

När Mitt i ringer upp Henrik Thunes berättar han att det finns ett ägardirektiv om att Sollentunahem ska fortsätta ombildningsprocessen.
– Den processen gäller fortfarande. Förslaget nu innebär inte att vi river upp det ägardirektivet.

Så man har fortfarande chans att stå i kö och ombilda?
– Oh ja, Sollentunahem kommer nu att titta på vilka föreningar som fortfarande vill ombilda, föra dialog med dem och ser över när det kan ske. Det finns ingen anledning att känna oro med anledning av det här förslaget vi kommer med nu.

Sollentuna hems vd Martin Lindfors känner inte till att han sagt att Sollentunahem inte skulle sälja på styrelsemötet som Beatrice Stocker nämner.
– Hur det påverkar ombildningar kan jag inte svara på eftersom det inte är beslutat. När det är beslutat i kommunfullmäktige kommer vi att sätta oss och titta på vilka lägenheter som är lämpliga att sälja och det kommer vi göra i samråd med kommunen.