Bostadsrättsförening satsar på värmepumpsanläggning

Bostadsrättsföreningen Toppsockret i Hökarängen har belönats för sina miljöinsatser och kraftigt minskat kostnaderna för uppvärmning, sophantering och elektricitet. Den senaste satsningen är en värmepumpsanläggning.

Bostadsrättsföreningen Toppsockret har under de senaste tretton åren arbetat med att spara energi och på köpet förbättrat miljön. Det har handlat om både stora och små åtgärder.

Nu tar Toppsockret ännu ett steg på miljöstegen. Genom att satsa på en värmepumpsanläggning – ett kombinationssystem för värmeåtervinning och bergvärme.

– Finessen är att vi kommer att ta tillvara på värmeenergin som finns lagrad i till exempel marken, berget och luften. Målet är att minska behovet av köpt energi för uppvärmning med över hälften, säger Thomas Bäcklin, ordförande för bostadsrättsföreningen Toppsockret.

Föreningen satsar omkring sju miljoner kronor på värmepumpsanläggningen.

– Det är en stor investering. Men vi kommer att minska vårt behov av köpt energi, vilket kommer att ge ett tillskott i kassan. Vi räknar med att få tillbaka investeringen på nio, tio år, säger Thomas Bäcklin.

Föreningen fick HSB:s miljöpris 2005.