Bostadsrättsförening ville registrera nationalitet

En bostadsrättsförening i Skogås kräver att boende ska uppge nationalitet, med hot om vräkning om boende avstår.

Hyresrättsföreningen har fått in flera anmälningar mot bostadsrättsföreningen i Skogås. Föreningen hävdar att de samarbetar med Säpo och Migrationsverket och vill att alla boende ska redovisa sitt namn, ålder och nationalitet.

Enligt Hyresrättsföreningens bedömning är bostadsrättsföreningens krav trakasserier och i sin bedömning skriver de: ”Begäran strider mot lag och behöver inte lämnas ut till hyresvärden”.