Böter belöning för hjälpinsats

Otack är världens lön. Medan Carita Åkerlund hjälpte en äldre kvinna som ramlat, passade p-vakten på att lappa hennes bil.
Otack är världens lön. Medan Carita Åkerlund hjälpte en äldre kvinna som ramlat, passade p-vakten på att lappa hennes bil.
Carita Åkerlund stannade och hjälpte en äldre kvinna som ramlat med rullatorn.

Då passade en p-vakt på att lappa hennes bil.

– Jag blev så jävla förbannad, säger hon.

1 000 kronor för ett rådigt ingripande. Det verkar rimligt, om det inte vore för att det handlar om böter och inte en belöning.

När Carita Åkerlund letade efter en parkeringsplats på Vittangi­gatan nära Vällingby centrum såg hon plötsligt en äldre kvinna som ramlat med sin rullator vid ett övergångsställe. Tillsammans med matvarorna låg kvinnan mitt på vägen, och Carita skyndade sig att stanna för att se till henne.

– Jag visste inte om hon var skadad eller inte, berättar Carita.

Hon hjälpte kvinnan att resa sig upp och sedan plockade de ihop hennes matvaror. Efter några korta minuter, när kvinnan fortsatt för egen maskin, återvände Carita till sin bil som stod tio meter därifrån – och möttes av en chock. På vindrutan satt en remsa med rubriken: Parkeringsanmärkning.

– Jag stod inte i vägen för någon utfart och hade till och med satt på varningsblinkers. Jag vet att man inte får parkera på spärrområdet, men jag kunde ju inte bara låta henne ligga där, säger Carita och visar upp den gula p-boten.

– P-vakten måste ha sett mig, jag var bara några meter bort.

Efteråt ringde hon p-bolaget, polisen och stadsdelsförvaltningen och protesterade mot p-boten. Hon blev hänvisad runt men fick inga raka besked.

När parkeringsanmärkningen väl är utfärdad är det polisen som prövar en eventuell överklagan. Den som är missnöjd med sin bot kan göra en skriftlig överklagan till polismyndigheten, vilket Carita nu överväger att göra.

– Man kan bestrida betalningsansvaret inom sex månader, säger Karin Hebel på trafikkontoret som är ansvarig för Stockholms stads parkeringsövervakning.

Caritas parkeringsanmärkning utfärdades av Securitas som sköter parkeringsbevakningen på uppdrag av Stockholms stad. Arbetsledaren Anne, som inte vill ha med sitt efternamn i tidningen, känner inte till händelsen och avböjer därför att kommentera det enskilda fallet. Hon säger däremot att Securitas normalt inte bötfäller bilister i samband med olyckor och liknande.

– Generellt sett agerar vi inte på det sättet. Vi har ingen provision och tjänar inget på att skriva en extra bot, säger Anne.

Andra som har haft problem med parkeringsbevakningen i västerort är de anställda inom hemtjänsten.

– Vi har ett helvete med p-vakterna, säger Gina Karlsson på Olivia hemtjänst.

– Om vi åker på ett larm där någon har ramlat kan vi inte låta dem ligga i 15 minuter medan vi letar parkering. På kvällarna är nästan alla platser tagna och då kan man få åka långt innan man hittar någon.

Hon säger att de ofta blir lappade när de är ute på uppdrag, trots att de är noga med att aldrig blockera in- och utfarter och att deras bilar är skyltade så att det tydligt framgår att de tillhör hemtjänsten.

– Vi har det jättejobbigt, det är ett riktigt arbetsmiljöproblem.

Anne på Securitas säger att hemsjukvård kan vara ett undantag, men att hemtjänsten inte är det.

– Företag kan ansöka om att få köpa nyttoparkeringstillstånd av kommunen, då få man stå på parkeringsförbud i två timmar.

– Om anmärkningen redan är skriven måste de bestrida den per brev som alla andra.

Fakta

Skillnad på böter och böter

Det finns olika typer av p-böter, beroende på var de är utfärdade.

På kommunal gatumark kallas det parkeringsanmärkning. Den överklagas i första hand till polisen. Om man därefter överklagar till tingsrätten blir det en offentligrättslig process. Det innebär att den bötfällde inte behöver betala rättegångskostnaderna, även i det fall den inte får rätt.

Är det på tomtmark kallas det för kontrollavgift. Vill man överklaga vänder man sig till parkeringsbolaget. Betalar man inte kan parkeringsbolaget dra detta inför tingsrätt. Då inleds en vanlig civilrättslig process där förloraren står för kostnaderna.

Källa: Trafikkontoret