Böter för att ha kört på gående

Vasastaden En kvinnlig bilist stod på Vasaplan och när ljusen slog om till grönt svängde hon in på Vasagatan.

Det hon inte såg var kvinnan som då hade hunnit halvvägs över gatan och slogs omkull av bilen.

En ung man som gick strax före kvinnan hörde en duns och vände sig om och såg då kvinnan göra en luftfärd och slås till marken. Enligt honom hade de grön gubbe.

Kvinnan tog emot sig med höger hand och fick åka in för att gipsa armen.

Bilisten döms nu till 50 dagsböter.