ANNONS

Bötfälldes för att inte ha sett linje

Pervis Gedirli fick en p-bot för att han inte såg parkeringsrutan under snön.

Stäm oss om du inte är nöjd, säger parkeringsbolaget.

– Jag avråder, man tar en för stor ekonomisk risk, säger experten.
ANNONS

Pervis Gedirli tog bilen från hemmet i Edsberg till Barkarby handelsplats i syfte att spara pengar när han handlade i lågprisbutikerna. Men resan blev betydligt dyrare än han hade räknat med.

– När jag kom fram var det kaos på parkeringsplatsen. Bilarna stod parkerade huller om buller eftersom det inte gick att se parkeringslinjerna under ett hårdpackat lager av snö, is och grus.

Till slut lyckades han ändå hitta en plats. Han berättar att han ställde sin bil bredvid två andra bilar som stod parkerade på en plats som enligt skyltningen var avsedd för tre bilar.

– De andra två bilarna stod med ganska stort utrymme mellan varandra, men det var helt omöjligt att se var linjerna gick. Jag stod inte vid någon utfart eller blockerade på något annat sätt, säger Pervis Gedirli.

När han kom ut från butiken hade de två bilarna som först hade stått bredvid honom kört iväg och ersatts av tre bilar som trängt ihop sig. Och på Pervis Gedirlis bil satt en p-bot från Europark på 400 kronor.

– Det stod att jag parkerat utanför markerad plats. Jag hade behövt ett bräckjärn för att kunna hitta markeringslinjen under all snö, is och grus. Det är helt orimligt. Inte ens parkeringsvakten kan ha vetat var linjen gick.

Men när han överklagade till Hojab parkeringsservice, som hanterar Europarks klagomål, fick han just det beskedet – att det var hans ansvar att se till så att bilen stod innanför markeringslinjen. Pervis Gedirli begärde ut foton som parkeringsvakten tagit. På bilderna syns inga markeringslinjer. Men bolaget gav sig ändå inte.

– Till slut fick jag svar att om jag ville driva ärendet ytterligare så var jag tvungen att stämma dem.

Enligt Hojabs jurist Lars Gabrielsson spelar det ingen roll om linjerna på marken inte syns.

ANNONS

– Det är skyltarna som gäller.

Vad gör man om en tydlig begränsning om var parkeringsrutan börjar och slutar saknas?

– Det brukar framgå. Vi har ingen skyldighet att måla upp rutor som ändå inte syns på vintern.

Men i den kontrollavgift som ni skickat ut står det ”det är bilistens ansvar att hela fordonet står innanför markerade linjer”.

– Jag vidhåller att det är skyltarna som gäller. Om man inte är nöjd får man dra det till domstol, säger Lars Gabrielsson och lägger på luren.

Enligt lagen får parkeringsbolagen bara ge en p-bot om det finns tydlig skyltning. Svea hovrätt har i en vägledande dom slagit fast att fastighetsägaren inte är tvungen att ta bort snö från skyltar, utan det ansvaret vilar på bilisten. Hur det är med linjer på marken är mer oklart. Frågan har dock diskuterats inom intresseorganisationen Svenska parkeringsföreningen som har de flesta stora parkeringsbolag som medlemmar. Det berättar ordförande Matts Skeppstedt.

– Men jag kan inte säga något generellt. Man får göra en bedömning från fall till fall.

Bo Sannholm, utredare Transportstyrelsen, tycker att fallet borde prövas i en domstol.

– Markeringarna på marken är till för att förtydliga och det är förstås svårt om de är snötäckta. Om det med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt får parkeringsbolagen inte ta ut en kontrollavgift.

Samtidigt säger Bo Sannholm att han brukat avråda från att dra parkeringsbolagen inför domstol.

– Det är svårt att få rätt och man tar en ekonomisk risk. Kontrollavgifterna är ändå inte så höga.

Nyligen drev en privatperson från Lidingö en liknande tvist mot parkeringsbolaget Q-park i domstol och vann, men fick ändå själv stå för majoriteten av de egna advokatkostnaderna, totalt 9 000 kronor.

– Parkeringsbolagen vet ju att ingen orkar eller har råd att driva en sådan tvist, det är systematiskt, säger Pervis Gedirli.

Pervis Gedirli fick en p-bot på 400 kronor för att han inte lyckades parkera inom den markerade rutan. Problemet var bara att rutan var totalt översnöad.

Fakta

Så säger lagen

3 § Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.

10 § Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut.

Källa: Lag 1984:318