Botkyrka-Å vackrast i LÄNET

GRÖDINGE Kagghamraån i Botkyrka är en pärla. I alla fall om man får tro dem som röstat i tävlingen Svenska Pärlor som Världsnaturfonden arrangerar.

En expertjury hade pekat ut tre områden i Stockholms län som är vackra och extra skyddsvärda. Allmänheten fick sedan rösta och vinnare blev ån i Grödinge.

Ån är känd för sin öring, men har också en rik flora och fauna.