ANNONS

Botkyrka köper ut anställda för miljoner

Bland de nästan 100 som fått sluta finns fyra höga chefer.
Bland de nästan 100 som fått sluta finns fyra höga chefer.
Botkyrka kommuns problem med stor personalomsättning fortsätter. Det visar nya siffror. Samtidigt har kommunen på drygt tre år löst ut nästan 100 anställda. Värdet på av­talen ligger tillsammans på drygt 18 miljoner kronor.
ANNONS

2013 slutade kommunens högsta chef, kommundirektören Åsa Ratcovich, efter missnöje med bland annat hennes ledarskap. Hon kunde när hon slutade lösa ut en fallskärm värd 1,1 miljoner kronor.

Bland avtalen den senaste treårs-perioden finns också flera tunga namn. Tekniska förvaltningen har haft problem under flera år och förra året fick en hög chef sluta. Han tecknade då under ett avgångsvederlag värt 792 000 kronor. På samma avdelning hade två andra chefer fått sluta året innan.

Arbetsbefriade chefer

Och när Lokaltidningen Mitt i -Botkyrka/Salem går igenom handlingarna dyker också andra höga chefer upp.

En del av avtalen är framförhandlade avgångsvederlag, andra personer har blivit arbetsbefriade med lön under en uppsägningstid. I en del avtal finns omställningsbidrag inlagda. Mellan 1 januari 2014 och 21 mars 2017 tecknade kommunen avtal värda drygt 18 miljoner kronor.


Läs mer om Botkyrka: Börshajen från Botkyrka prisas av kungen


Enligt personalchefen Ingrid Wibom måste kostnaderna för dessa ställas mot hur verksamheten skulle fungera om personerna är kvar.

– Det är svårt att säga om det är en hög kostnad eller inte. Du måste ställa de här kostnaderna mot att det kanske finns en problematik i hur en person gör sitt jobb eller fungerar på arbetsplatsen och i samarbete med andra. Om det finns personal runt omkring som måste hjälpa till och lösa arbetsuppgifter, då är det också en kostnad. Men när vi kommer till de här lösningarna så skulle jag säga att besluten är väl avvägda, rimliga och kostnadseffektiva, säger Ingrid Wibom.

Var fjärde slutade

Samtidigt visar nya siffror för 2016 att kommunens problem med personal som slutar fortsätter. Personalomsättningen ligger på några förvaltningar ännu högre än 2015. På socialförvaltningen slutade nästan var fjärde anställd förra året.

ANNONS

– Men enligt de senaste rapporterna har omsättningen stannat av under andra halvan av 2016, säger Ingrid Wibom.

Politiker i både den politiska majoriteten och oppositionen är bekymrade över den höga personalomsättningen. En som sett många tjänstemän i kommunhuset försvinna de senaste åren är oppositionsrådet Jimmy Baker (M).  

– Det kan finnas flera skäl till att personer slutar som är fullt förståeliga. Men jag känner också till ett antal fall där personer som fungerat tidigare aktivt söker sig bort för att de vantrivs eller inte är nöjda med hur arbetet bedrivs. Försvinner folk av de anledningarna, då har vi ett problem.

Strukturella problem

Ingrid Wibom menar dock inte att det skulle finnas några strukturella problem som gör att folk försvinner.

– Nej, det skulle inte jag säga att vi har. Marknaden är otroligt het i vissa yrkeskategorier. Bland lärare och socialsekreterare är det lite av ett lönerace där en del personal höjer sin lön genom att byta arbetsgivare. Vi konkurrerar också med privata aktörer som bemanningsföretag och konsultföretag.


Läs mer om Botkyrka: Botkyrkabor älskar Hågelby men dissar skolan


Hon fortsätter:

– Problem med hög personalomsättning är något alla kommuner ser, säger hon.

Fakta

Personalomsättning i Botkyrkas förvaltningar i procent

Kommunledning:  2015: 15,2. 2016: 11,2.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning: 2015: 9,7. 2016: 13.

Socialförvaltningen: 2015: 15,5. 2016: 23,3.

Kultur- och fritid: 2015: 4,6 procent. 2016: 8,4 procent.

Samhällsbyggnad: 2015: 14,3 procent. 2016: 10,7 procent.

Tekniska: 2015: 8,2 procent. 2016: 6,2 procent.

Utbildning: 2015: 11 procent. 2016: 12,7 procent.

Vård- och omsorg: 2015: 5,8 procent. 2016: 7,4 procent.

Hela kommunen: 2015: 10,1 procent. 2016: 12,0 procent.

Källa: Botkyrka kommun
Fakta

Utbetalningar för uppsagda personer i Salems kommun

2014: 474 000 kronor.

2015: 382 000 kronor.

2016: 2,9 miljoner kronor.

2017: 480 209 kronor (hittills).

I början av 2016 slutade kommundirektör Mats Carlsson och en annan hög chef. 2016 har därför hög utbetalning. Carlssons avgångsvederlag motsvarade 24 månadslöner plus månadslönen under uppsägningstiden på tre månader.

Källa: Salems kommun