Botkyrka bäst på LSS i Sverige

Ett glatt gäng från Botkyrka tillsammans med prisutdelaren Bengt Westerberg (längst till höger).
Ett glatt gäng från Botkyrka tillsammans med prisutdelaren Bengt Westerberg (längst till höger).
Botkyrka kommun vann förra veckan priset som Sveriges bästa LSS-kommun.

Juryn som utsåg Botkyrka som vinnare fastnade bland annat för att Botkyrkabor som flyttar in i nya gruppbostäder kan vara med och bestämma vilken personal som ska anställas.

Juryn pekar i motiveringen också på att Botkyrka har en brukarombudsman som ska hjälpa Botkyrkabor med olika typer av funktionsnedsättningar att föra fram synpunkter på verksamheten till kommunen och dess politiker.

En annan bidragande orsak till vinsten var Botkyrkas budgetmodell som gör att om kommunen får fler personer med behov av stöd inom ramen för LSS så ska också budgeten för verksamheten öka med motsvarande summa.

Förre socialministern Bengt Westerberg delade ut det nyinstiftade priset på Scandic Grand Central i torsdags. En av de som gladdes till utmärkelsen var Pia Bornevi, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun.

– Det här visar att det gett resultat att vi har flyttat fokus från ett mer traditionellt verksamhets- och medarbetarperspektiv på omsorgen till att utforma stödet efter brukarnas verkliga behov. Nätverkande, kunskapsdelning och transparens är ledstjärnor i arbetet, säger hon i ett pressmedelande från kommunen.

Fakta

Vad är LSS?

LSS betyder ”Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade”.

LSS handlar om vilka personer med funktionsnedsättning som har rätt till stöd och hjälp av myndigheterna.

LSS berättar också vad för typ av stöd personer med funktionsnedsättning har rätt till.

Källa: Botkyrka kommun.