Botkyrka blir utan pendel till Arlanda

BOTKYRKA I dag fattar Landstingets trafiknämnd beslut om en ny pendeltågslinje till Arlanda. Huddinge och Botkyrka kommuner har försökt få trafiken att starta i Tumba, men i det förslag som ligger i nämnden ska linjen gå från Älvsjö till Uppsala via Arlanda.

I högtrafik ska dock vissa tåg utgå från Tumba. Det är ovisst om en sista ansträngning från Huddinge och Botkyrka att ändra förslaget kommer att få effekt.