Så mycket växer Botkyrka och Salem

Folkmängden ökade i Botkyrka 2018.
Folkmängden i Botkyrka ökade under 2018.
Botkyrka växte med 1 200 invånare under 2018, medan Salem växte med 121 personer.
Samtidigt flyttar fler ut från Botkyrka till länet än tvärtom, enligt ny statistik från SCB.

Folkmängden i Botkyrka ökade med nära 1 200 invånare under förra året, enligt ny befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Det motsvarar knappt 3,3 procent av den totala folkökningen i Stockholms län. Samtidigt var det fler som flyttade från Botkyrka till övriga länet än tvärtom.

Förklaringen till att invånarantalet ändå ökar är att människor invandrar och att det är fler som föds än som dör i kommunen.

Totalt hade Botkyrka drygt 93 000 invånare vid slutet av 2018.

Folkmängden ökar i Salem

I Salem ökade folkmängden med 121 personer, vilket är drygt 0,3 procent av den totala ökningen i länet. Något fler personer flyttade till kommunen från länet än tvärtom.

Sammanlagt hade Salem nära 16 800 invånare vid slutet av 2018. Historiskt sett ökade kommunernas befolkning mest under miljonprogramsåren på 60-70-talet. På tio år fick Botkyrka och Salem 50 000 nya innevånare.

De byggde det moderna Botkyrka och Salem

Mest i länet ökar folkmängden i Stockholms kommun. På topp fem-listan över de kommuner med störst folkökning hittar vi också Nacka, Järfälla, Haninge och Huddinge.

Ökningen i länet mindre än prognosen

I hela Stockholms län ökade folkmängden med 36 000 under 2018, en ökning på 1,6 procent. Med invandring inräknat är det fler som flyttar till länet än härifrån. Däremot bröts flyttrenden gentemot övriga Sverige. Fler flyttade från Stockholms län till övriga Sverige jämfört med hur många som flyttade hit.

Det föddes något färre barn i länet jämfört med 2017 och antalet barn per kvinna har sjunkit. Totalt sett är den faktiska folkökningen något mindre än prognoserna från SCB och Region Stockholm.