Botkyrka föreslås stå för ny pendeluppgång

Det finns bara en ingång till stationen i Tullinge.
Det finns bara en ingång till stationen i Tullinge.
Kommunen borde vara med och betala för att få en ny uppgång till pendel­tåget i Tullinge, tycker Folkpartiet.

– Då krävs att landstinget också är beredda att betala, säger Katarina Berggren (S).

Trängseln vid pendeltågsstationen i Tullinge blir värre och värre. Resenärer vittnar om hur de missar tåg på grund av köerna och hur de missar anslutningsbussar när de ska av tåget.

En genomsnittlig vintervardag kliver 3 900 personer ombord på tågen här. Det är nästan dubbelt så många som i Rönninge och i stort sett lika många som i Skogås, båda med två uppgångar.

Nu lägger Folkpartiet i Botkyrka en motion där de föreslår att kommunen ska vara med och betala för att få till stånd en ny uppgång.

– Att situationen har blivit som den blivit beror på att man byggt så många nya bostäder i Tullinge. Men kommunen har inte gjort upp någon plan med landstinget om att bygga ut stationen när man planerat Trädgårdsstaden och Riksten, säger Karin Pilsäter (FP).

Hon påpekar att kommunen var med och betalade när Hågelby­leden byggdes, och tycker att man borde kunna göra det nu med.

Men kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) är tveksam. Botkyrkas invånare betalar redan skatt till landstinget, som ansvarar för kollektivtrafiken. De pengarna borde räcka, menar hon.

– Man har ett ansvar som man inte tar, säger hon och påpekar att en utbyggnad togs upp i diskussioner med landstinget redan när detaljplanen för centrala Tullinge lades.

– Vi är inte främmande för att vara med och delfinansiera en pendeltågsuppgång, men då krävs att landstinget också är berett att betala, det har de inte varit hittills.

Socialdemokraterna i Tullinge har samlat ihop tusen namnunderskrifter för att försöka påverka landstingets trafiknämnd att besluta om en andra pendeltågsuppgång. I november lämnades namnlistorna över.

– Vi har inte fått någon reaktion över huvud taget. Tyvärr så verkar det inte som att de är så intresserade, säger Inga-Lill Strömqvist (S).

Katarina Berggren förväntar sig ett officiellt uttalande för Christer G Wennerholm (M), ordförande i trafiknämnden, om hur han ser på Tullingebornas önskan.

– Jag välkomnar också att Karin Pilsäter engagerar sig i frågan. Det vore utmärkt om hon kontaktade sina partikamrater i landstinget också.