Botkyrka ger kvarts miljon till frivilligarbete

Det är de frivilliga som har skött transitboendena och flyktingmottagandet i Botkyrka under en längre tid. Men i går beslutade kommunstyrelsen att avsätta 250 000 kronor till volontärer.

Det rör sig om ett tillfälligt ekonomiskt stöd, där frivilligorganisationer kan söka bidrag ur potten på 250 000 kronor.

– Vi har ett solidariskt ansvar att ta i mottagandet av asylsökande och flyktingar. För kommunen är detta en kort akut åtgärd för att kompensera för övriga samhällsinstitutioners reaktionstid. Här ser vi att Botkyrka kommun av medmänskliga skäl ska agera. Men frågan måste fortfarande lösas långsiktigt på nationell och internationell nivå, skriver Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Kommunen har i sig inget ansvar att upplåta eller sköta transitboenden, som i dag sköts av frivilliga i kommunen. I Botkyrka finns i dag ett transitboende med omkring 30 platser till flyktingar som kommit till Botkyrka, men som vill resa vidare till ett annat land och söka asyl där.

Fakta