Botkyrka gjorde jättevinst i fjol

Under 2011 gick Botkyrka kommun med 149 miljoner kronor i vinst, 20 miljoner mer än beräknat.

Pengarna investeras i nya skolor och fler lärare.

Botkyrka kommun har haft positiva bokslut 16 år i rad. 2011 landade överskottet på 149 miljoner kronor. Av länets 26 kommuner hamnar Botkyrka därmed på åttonde plats, räknat efter hur stort överskottet var per invånare. Här var det 1 766 kronor per person.

– Vi har haft högre intäkter än kostnader, men det är nödvändigt för att investera, säger ekonomichef Rolf Gustavsson.

Förra året gjorde kommunen investeringar på 366 miljoner kronor. Det finansierades, förutom genom resultatet på 149 miljoner, genom årets avskrivning som uppgick till 190 miljoner. De största investeringarna var Malmsjö skola, Rikstens skola och förskolan Bäverhyddan i Tullinge.

– Rikstens skola är en stor investering som fortsätter 2012. Det ska också bli flera nya förskolor i Tullinge, Alby och Tumba, och ett äldreboende i norra Botkyrka, säger Rolf Gustavsson.

Satsningen på skolorna är delvis en följd av större barnkullar, men man höjer också personaltätheten och ökar antalet lärare per elev.

Kommunen hade räknat med ett överskott på 129 miljoner kronor 2011, men det blev ytterligare 20 miljoner, främst på grund av att kommunen gjorde en vinst när man bytte pensionsförvaltare för de kommunanställda. Det handlar också om att en försäkringsersättning efter branden i Storvretens sporthall på 25 miljoner tillkommit.

Kommunens samlade kapital uppgår till 3,4 miljarder kronor.

– Eget kapital är de tillgångar som kommunen har som överskrider skulderna. Det är skolor och andra fastigheter som kommunen äger, säger Rolf Gustavsson.