Botkyrka kan få tre p-zoner

Gül Bakircakmak handlar i Alby centrum. Hon menar att den fria parkeringen i två timmar måste fortsätta och kanske utökas. ”Den som är långsam och kanske ska på läkarbesök kan behöva tre timmar”, säger hon.
Gül Bakircakmak handlar i Alby centrum. Hon menar att den fria parkeringen i två timmar måste fortsätta och kanske utökas. ”Den som är långsam och kanske ska på läkarbesök kan behöva tre timmar”, säger hon.
Inom något år kan det vara slut på gratis gatuparkering i Botkyrka.

I framtiden är kommunen indelad i tre p-zoner, där det är dyrast att ställa bilen närmare än 600 meter från tunnelbane- och pendeltågsstationerna, enligt det förslag som arbetas fram.

Botkyrka kommun har höga miljömål och vill också komma åt mark för bebyggelse. Betalparkering på kommunala gator och färre parkeringsplatser per bostad och per företag i centrala lägen ska bidra till att nå målen.

– Vi vill få fler att åka kollektivt och cykel, säger gatu- och parkchefen Ulrika Persson.

I ett färskt förslag till parkeringspolicy som går ut på remiss för att få synpunkter inom kommunen, men även till bostadsbolaget Botkyrkabyggen, delas Botkyrka in i tre zoner – A, B, och C.

– Gränsdragningen är inte klar än och det finns många frågor att fundera på, säger Ulrika Persson.

Zon A som får dyrast parkering föreslås vara gator upp till 600 meter från kommunens pendel- och tunnelbanestationer. Här vet kommunen ännu inte om det ska 600 meter fågelvägen eller inte.

– En gata kan ligga nära stationen, men ändå ha långt dit om det är exempelvis ett järnvägsspår mellan som gör att du får ta en ­rejäl omväg, säger Ulrika Persson.

Förslaget till parkeringspolicy som politikerna väntas klubba nästa år svarar inte heller på när eller hur höga avgifterna ska bli, utan vara vägledande.

Hur blir det med pendelparkeringarna?

– Vi kan tänka oss ett system där de som har månadskort parkerar billigare.

Kommunen räknar också med att fånga upp synpunkter från före­tagen via näringslivskontoret. Vid Alby torg där parkeringsmarken ägs av Botkyrkabyggen träffar vi Albybon Osmo, som tycker att avgifter från första timmen är på sin plats. Här är det två timmars fri parkering i dag.

– Det är för många som utnyttjar parkeringarna. Man går ut och ställer om sin p-skiva och så vidare. Det ska vara minst 10 kronor i timmen, säger han.

Andra kunder vid Alby torg är emot p-avgifter. Det är också företagarföreningen där Petja Svensson är ordförande.

– Helt fel. Vi behöver bättre tillgänglighet. Inte kunder som får böter när de ska handla varor och tjänster. Redan i dag åker kunder till andra kommuner för att handla, säger hon.

Om och hur det blir avgifter här är en framtidsfråga. Enligt Persson finns köpcentrum med gratis parkering för den som handlar över en viss summa.

– Då får du köra gratis ut genom parkeringsbommen, säger hon.

Fakta

Zoner med olika avgifter

Zon A: Gator som ligger mindre än 600 meter från pendel- och tunnelbanestationerna. Enligt förslaget får denna zon högst p-avgift och ett lägre parkeringstal vilket betyder färre p-platser per bostad och företag.

Zon B: Gator 600–1 200 meter från stationen. Lägre p-avgift och högre parkeringstal.

Zon C: Gator mer än 1,2 kilometer från stationen. Oklart om det får någon p-avgift.

Källa: Botkyrka kommun