ANNONS

Botkyrka och Salem klarade flyktingkrav

Många kommuner har svårt att klara mottagandet av hela antalet nyanlända som anvisats enligt den nya bosättningslagen. Överklagade detaljplaner och långa handläggningstider är några anledningar. Nu lovar minister Ylva Johansson (S) en ny lag som ska underlätta.
ANNONS

Snart ett år har gått sedan den nya bosättningslagen, som ger kommuner ansvar att ordna boende till nyanlända, trädde i kraft.

Trots det började många kommuner inte att bygga förrän sent under hösten och många kommuner klarade inte att ta emot det antalet nyanlända personer som anvisats förra året.

Ett krångligt och byråkratiskt arbete med detaljplaner som överklagas och långa handläggningstider hos länsstyrelsen gör att det är svårt att bygga nytt och har gjort att många kommuner hyr hotellrum och köper bostadsrätter till nyanlända.

Men nu ska det bli lättare att bygga snabbt, lovar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

– En ny lag är på gång under våren som bidrar till att lagreglera hur man kan göra tillfälliga bygglov och bygga modulbostäder. Det är vad vi gör när det gäller lagstiftningen. När det gäller handläggning på länsstyrelserna ska handläggarna få utbildning så att de kan och vågar agera så snabbt och smidigt som möjligt, säger hon.

Tyresö och Ekerö sticker ut

I Tyresö, en av de sämsta kommunerna i landet på att ta emot nyanlända, har styrande politiker sagt att det inte är aktuellt att ta emot nyanlända om det betyder att de tvingas bo i modulhus eller gymnastiksalar.

I moderatstyrda Täby och Ekerö har politikerna helt enkelt vägrat att ta emot fler nyanlända och senast i oktober förra året skickade 23 moderata kommunalråd och oppositionsråd i Stockholms län ett gemensamt brev till regeringen där de krävde att mottagandet bromsas.

Trots det hoppas Ylva Johansson att sanktioner för kommuner som vägrar ta emot fler nyanlända inte ska behövas 2017.

– Nu tar alla sitt ansvar, det ser ut som att alla nyanlända kommer att tas emot. Kommunerna anstränger sig verkligen, säger hon.

ANNONS

En stor del av kritiken från kommunerna har varit att regeringen lagt ansvaret för de nyanlända helt på kommunerna och struntat i om det gått att ordna boende eller inte. Ylva Johansson håller inte med.

– Fördelningen var extremt ojämn förut och till exempel Botkyrka tog ett enormt ansvar. Nu har vi en anvisningslag som gör att vi fördelar ansvaret rättvist och vi har tillfört stora belopp till kommunerna för att de ska klara av anvisningstalen.

Botkyrka såg inte bara hinder

botkyrkaBotkyrka lyckades ta fram bostad åt alla nyanlända 2016. Länsstyrelsen anvisade 158 personer till kommunen och av dessa kom 157 personer.

– Jag tycker att det är skillnad mellan kommunerna i inställningen till mottagandet. En del kommuner ser bara hinder när det gäller att ta emot, säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) och nämner Ekerö och Tyresö i sammanhanget.

Av de 157 anvisade fick flerparten (113 personer) bostad via Botkyrkabyggen som ökade antalet lägenheter reserverade för personer med sociala behov från 190 lägenheter 2015 till 250 lägenheter 2016. Vidare fick 44 personer bostad i så kallade modulbostäder. Botkyrka kommun räknar med att även klara de 201 personer som är anvisade för 2017. Men när kommunen svarade på landshövdingens brev bad Botkyrka kommun om att få ta emot färre personer, med tanke på att Botkyrka är en kommun dit många nyanlända sökt sig på egen hand.

– Av samma anledning anser jag att Södertälje inte ska anvisas några personer alls, säger Ebba Östlin.

Salem: 2016 års kvot fylls i januari

salemrutaLänsstyrelsen anvisade Salems kommun 56 personer för 2016.

– Vi har nu tagit emot 50 personer och de sista kommer den 16 januari i överenskommelse med Migrationsverket, säger socialchef Christina Häckner.

Protesterna har varit stora och kommunen har ännu inte byggt några av de tänkta modulbostäderna. Där-emot har kommunen efterlyst bostäder hos Salemborna och kunnat ge två familjer och två personer som bor själva bostad hos privatpersoner.

De övriga som kommit till Salem har erbjudits lägenheter hos privata hyresvärdar som kommunen samarbetar med.

Protester mot de nya platserna som kommunen sett ut för modulbostäder har kommit och kommunen tror att det blir svårt att klara att ta emot länsstyrelsens anvisning på 63 personer under 2017. I ett brev till landshövdingen har kommunalrådet Lennart Kalderén (M) bett om att få ta emot färre personer. Lennart Kalderén anser rent allmänt att byggärenden måste kunna avgöras snabbare av rättsväsendet.

 Hela listan: Så mycket får din kommun av flyktingmiljarderna

Så gick det för grannkommunerna

Huddinge: 180 bostäder planeras

huddingeruta
Av de 321 nyanlända som anvisats under 2016 lyckades kommunen ordna med bostad till 236. Av dem var 76 singelhushåll vilka fick korridorboende på vandrarhem eller på jourhotell.

Resterande var 37 familjer som fick andrahandskontrakt på lägenheter genom det kommunala bostadsbolaget Huge.

Under hösten 2016 utsågs tomter i bostadsområden att placera modul-bostäder på. Det möttes av protester från grannar, och kommunen backade.

Nu är i planen att under våren bygga modulhus på en åker i Glömsta. Gamla rättspsyk i Flemingsberg ska också byggas om till korridor-boende lik-
som en kontorslokal i Länna industriområde. Totalt rör det sig om 180 bostäder.

– Vi får vara nöjda med att vi har lyckats ta emot så många som vi har gjort. Även om ambitionen var att klara att ta emot fler, så var det inte realistiskt. Nu har vi gjort flera rekryteringar och har en organisation för det här, säger kommundirektör Vesna Jovic.

Huddinge kommun räknar med att klara de 417 som är anvisade 2017, men har ansökt om att få ta emot färre.

Haninge: Nya projekt försenade

Haninge lyckades bara ta emot 166 av 253 anvisade med uppehållstillstånd 2016. Ytterligare 29 nyanlända får dock boende nu, precis efter årsskiftet.

haningerutaEn anledning till att man missar -målet är förseningar i en del nyproduktionsprojekt.

Drygt var tredje har fått boende i modulbostäder eller villavagn och nästan var tredje nyanländ har fått boende genom att hyra från privatpersoner i Haninge, vilket är en hög siffra i jämförelse med grannkommunerna.

Resterande bor i korridorboende eller i lägenheter från allmännyttan.

– Det är roligt att det gått bra med privatspåret. Men det är jättesvårt att veta varför det gått bra, jag vet inte hur de andra kommunerna jobbar, säger
Haninges kommundirektör Bengt Svenander.

Haninge har anvisats 359 nyanlända för 2017, och kommunen ska under året se över verktygen i mottagandet. Klart är att privatspåret, där privatpersoner öppnar upp för att ta emot nyanlända som inneboende, har varit lyckat och det tros kunna hjälpa till mer.

Fakta

Så säger lagen

Trädde i kraft i mars 2016. Omfattar nyanlända som är klara med asylprocessen och fått uppehållstillstånd.

Kommunen bistår med bostad i två år, där den boende själv betalar hyran. Därefter ordnar var och en eget boende.

Fördelningen baseras på förutsättningar när det gäller arbetsmarknad och befolkningsstorlek. Man tittar också på det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande i kommunen.

Samtliga kommuner i länet har ansökt till länsstyrelsen om att få ta emot färre antal nyanlända under 2017 än vad som har anvisats.
Besked väntas inom kort.

Källa:  Regeringen och länsstyrelsen