Botkyrka kommun inför mobilförbud i skolan

Mobil i skolan
Snart slutsurfat.
Nu är det slut med mobilsurfande i Botkyrkas skolor. Från och med den 1 oktober införs ett generellt mobilförbud under lektionstid.
Det beslutades på utbildningsnämnden på onsdagen.

Utbildningsnämnden klubbade på onsdagen ett generellt mobilförbud under lektionstid i Botkyrkas skolor.

Tidigare var det upp till varje skola att besluta om regler för mobiltelefoner, men nu har ett övergripande beslut fattats. Förbudet kommer att gälla i samtliga skolor från den 1 oktober.

Mobilförbudet är en del av flera riktlinjer för trygghet och studioro som klubbades på nämnden. I riktlinjerna betonas vikten av att ha ordningsregler på skolorna och att lärarna ska ha mandat att se till att de följs.