Protesterna växer mot handelsområdet vid Botkyrka kyrka

Botkyrka. Kyrka. Protester.
Gudrun Holmgren och Sandra Lundell vid stenkyrkan som dateras bak till år 1176. Här är också helgonet Sankt Botvids viloplats.
Ett nytt handelsområde och bostäder planeras intill Botkyrka kyrka.
Men nu växer protesterna mot planerna.

Cirka 750 namn har protestlistan som Sandra Lundell startat hunnit upp i när Mitt i träffar henne vid Botkyrka kyrka. Målet med listan som ska lämnas över till politikerna är minst 1 000 namn.

I december 2017 kom de första lastbilarna med sten vilket Mitt i rapporterade om. Sandra Lundell är uppväxt i norra Botkyrka och har sett stenlandskapet växa fram sedan dess.

– Jag kunde inte bara se på. Men jag trodde aldrig att det skulle få sådan respons, säger hon.

Begreppet riksintresse urholkas om riksintressena inte respekteras

Gudrun Holmgren

I samma veva har Tumbabon Gudrun Holmgren startat Facebookgruppen ”Botkyrka kyrka – hotat kulturarv” som nu har 879 medlemmar.

Botkyrka kyrka

Marken där delar av Södra Porten ska ligga har belagts med sprängsten från Förbifart Stockholm. Stenarna ska stabilisera marken i området som vilar på sjöbotten. Foto: Stefan Källstigen

Botkyrka kyrka e4 Södra Porten

För tre år sedan var platsen ännu inte belagd med sten. Foto: Anders Björklund

Medlemmarna i gruppen tar fasta på kulturhistorien i området och kring helgonet Sankt Botvid som gett namn åt Botkyrka. Sankt Botvid har spelat stor roll för kristnandet av Mälardalen.

– Vänner i Stockholm inspirerade mig att ta steget, säger Gudrun Holmgren.

Målet: 4 000 jobb

De två möts för första gången när Mitt i träffar dem vid Botkyrka kyrka. Här finns planer på handels-och företagsområdet Södra Porten som ska ge 4 000 jobb enligt visionen. I närheten finns också planer på området Prästviken med 500 bostäder.

– Visst är det bra med 4 000 nya jobb. Men varför bygga just vid ett riksintresse. Begreppet riksintresse urholkas om riksintressena inte respekteras, säger Gudrun Holmgren.

Sandra Lundell kritiserar även att odlingsmark tas i anspråk liksom själva siffran.

– Siffran 4 000 känns som en schablon. Och behöver vi verkligen det här när det finns en galleria i Hallunda som skulle må bra av investeringar och ett köpcentrum i Slagsta där det inte ser bra ut längre. Det finns också många andra gallerior i närheten.

Sankt Botvid pilgremsled

Sankt Botvid begravdes enligt legenden först vid Salems kyrka. Hans kropp fördes sedan till Botkyrka kyrka. Transporten av hans kropp har gett upphov till pilgrimsleden. I Botkyrka kyrka tros han ligga ungefär i höjd med de första bänkraderna. Foto: Anders Björklund

Nu jobbar de för att få politikerna att styra om skutan. Gudrun Holmgren föreslår att det skapas ett besökscentrum på platsen som kan ta emot turister i stället.

– Det kan också ge arbetstillfällen, säger Gudrun Holmgren.