Botkyrka missade att ordna boende

En funktionshindrad Botkyrkabo fick vänta över 1,5 år på en plats på ett boende.

Nu krävs kommunen på 150 000 kronor för att det tog så lång tid.

Förvaltningsrätten dömer Botkyrka kommun att betala straffavgift för att en funktionshindrad person inte fått någon bostad med särskild service. Trots att personen blivit för gammal fick denne bo kvar i barn- och ungdomsboendet i 1,5 år.

– Jag kan bara beklaga att det blivit såhär. Det är ett problem som vi har haft i några år och något som vi måste bli bättre på, säger Anne Lundkvist, vård- och omsorgschef.

I sin granskning skriver Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, att alla boende har gått ut skolan och blivit för gamla för att gå kvar. Vid en inspektion i december 2012 ”uppgav personal att de boende har vuxit ur verksamheten och att lokalerna inte var anpassad för vuxna”, skriver Förvaltningsrätten i sin dom.

Å ena sidan måste det enligt domstolen få ta viss tid att ordna fram en plats och man väger också in att personen blev erbjuden en plats som hen tackade nej till samt att de boende på hemmet velat bo kvar tillsammans.

Å andra sidan har kommunen ett ansvar att planera för funktionshindrade invånares behov. Åtminstone ett halvår tidigare borde personen ha fått sitt boende tycker rätten

Enligt Anne Lundkvist måste kommunen bli bättre på att skapa fler platser för personer med funktionshinder. Dels genom att bygga mer och dels genom bättre planering och samordning mellan olika förvaltningar.

– Vi har bildat en ny styrgrupp för framtagande av bostäder för personer med funktionsnedsättning och vi är på rätt spår – de särskilda avgifterna vi betalat har minskat ganska rejält det senaste året.

Fakta

17 ärenden om lång väntetid

Sedan 2010 har IVO och Socialstyrelsen utrett 17 fall där de anser att personer fått vänta alldeles för länge på en plats på ett boende.

Sju av dem har avslutats.

Mellan 2012 och 2013 minskade Botkyrkas utbetalade straffavgifter från 3,6 miljoner kronor till 760 000 tusen kronor.