Botkyrka rankas lågt i skolrapport

Lön, likvärdighet och andelen behöriga lärare. I nästan alla kategorier rankas Botkyrka kommun lågt. I Salem ser det bättre ut.

Det är i en ny rapport från Lärarnas riksförbund som landets 290 skolkommuner rankas. Botkyrka hamnar långt ner i nästan samtliga undersökta moment. Men Ebba Östlin (S), ordförande i utbildningsnämnden, tycker att trenden är stadigt på väg uppåt.

– Botkyrkas skolor gör större skillnad för eleverna än vad genomsnittsskolan hade gjort. I alla fall om man utgår från elevernas förväntade resultat. Men vi behöver göra mer, säger hon.

En av förklaringarna till den låga rankingen är att rapporten inte tar hänsyn till hur kommunernas befolkning ser ut eller föräldrars utbildningsbakgrund, menar Ebba Östlin.

– Våren 2015 hade vi det bästa meritvärdet Botkyrka någonsin haft, så vi är på rätt väg. Rankingen går successivt upp och vi ska prestera ännu bättre. Men samtidigt är det knepigt att jämföra kommuner eftersom alla har olika förutsättningar, säger hon.

Salems kommun placerar sig betydligt bättre i rapporten. Särskilt när det kommer till lärares löner, där Salem placerar sig på tolfte plats i landet.

– Vi har satsat på lönehöjningar två år i rad. Vi gjorde en egen mätning i våras som visade att vi hade bland de bästa lönerna i länet. Rankingen i rapporten är en trevlig bekräftelse på det. Dessutom har vi inga svårigheter att rekrytera lärare, säger Lennart Kalderén (M), ordförande i Salems kommunstyrelse.

Salem placerar sig även relativt högt när det kommer till elevers resultat.

– Det har med elevernas egen motivation att göra och det ska de vara stolta över. Men för att få motiverade elever krävs motiverade lärare. Så givetvis har lärarnas status och lön betydelse, säger Lennart Kalderén.

Fakta

Så rankades kommunerna

Område Botkyrka Salem

Resurser 220 71

Likvärdighet 218 92

Behörighet och legitimation 223 233

Löner 54 12

Resultat 230 38

Totalranking: 244 33