Salembor bättre än Botkyrkabor på återvinning

Återvinning av glas.
I Salems kommun lämnades omkring 64 kilo material per invånare in förra året.
Salemborna är bäst på återvinning bland Södertörns kommuner. Förra året lämnades 64 kilo material per invånare in i Salem, enligt ny statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
Botkyrkaborna lämnar in mindre till återvinningsstationerna.

Salemborna lämnar in mer till återvinning än Botkyrkaborna, enligt ny statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

I Salem lämnades omkring 64 kilo material per invånare in förra året. Jämfört med övriga kommuner på Södertörn hamnar Salem i topp.

I Botkyrka var motsvarande siffra 44 kilo medan snittet för hela landet är 64 kilo.

Siffrorna gäller återvinning av glas, metall, papper, plast och tidningar som lämnats av hushåll i alla FTI:s återvinningsstationer i landet.

Salembor lämnade in mer glas

Bäst var Botkyrkaborna på att lämna in papper, tidningar och glas, även om siffrorna ligger under rikssnittet.

I Salem var det glas som lämnades in mest, där var siffrorna högre än snittet i övriga landet.

Fakta

Så många kilo material återvanns per invånare 2018

Uppgifterna visar kilovikten av den mängd förpackningar och tidningar som FTI samlat in i varje kommun, delat med antal invånare i kommunen.

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen.