Tåg från Botkyrka och Salem utreds

De nya tågspåren delvis gå i tunnlar genom både Botkyrka och Salem enligt idéstudien.
De nya tågspåren delvis gå i tunnlar genom både Botkyrka och Salem enligt idéstudien.
Så här skulle de nya tågspåren för regionaltåg gå enligt förslaget.
Så här skulle de nya tågspåren för regionaltåg gå enligt förslaget.
En underjordisk station vid Salems centrum är på tal i utredningen.
En underjordisk station vid Salems centrum är på tal i utredningen.
En utredning ska visa hur en ny järnväg för regionaltåg skulle kunna dras genom Salems kommun och Botkyrka kommun.
En underjordisk station i Salems centrum är på tal, liksom tågtunnlar i både Botkyrka och Salem.
– Orealistiskt, hävdar Lennart Kalderén (M) som är kommunalråd i Salem.

Södertälje kommun har tagit initiativ till utredningen om ”Södertörnsbanan” som går ut på att platser som Tumba, Salem och Södertälje centrum får spår för regionaltåg.

Stationer i Salem och Tumba

På så sätt ska du kunna kliva på eller av ett regionaltåg i Tumba eller Salems centrum för att åka till eller från orter i Mälardalen, till exempel Eskilstuna, Västerås eller Hallsberg.

Salems centrum skulle få en underjordisk station enligt idén. Foto: Pekka Pääkkö

– Intressant att det utreds. Men det är i ett tidigt stadium och Botkyrka kommun tycker ännu inget formellt, säger Lars Olson som är planeringschef på Botkyrka kommun.

Fjärrtågen och regionaltågen går i dag i en sträckning från Flemingsberg över Grödinge till Södertälje Syd. Här kan det i framtiden bli fråga om höghastighetståg, men också fler vanliga fjärrtåg.

Nybyggd järnväg i tunnel

Men kapaciteten är begränsad i dag och de vanliga tågen som kör på spåret sätter ribban för hur många höghastighetståg som kan sättas in. Utredningen som Södertälje kommun startat går ut på att flytta regionaltågen till en nybyggd järnväg som delvis går i tunnel genom Salem och Botkyrka. På så sätt skulle det frigöra plats för fler höghastighetståg på Grödingebanan.

Lennart Kalderén som är kommunstyrelsens ordförande i Salem menar dock att projektet är orealistiskt.

– De försöker locka med en station under Salems centrum. Men den stationen är det första som kommer att strykas när projektet måste bantas för att det blir för dyrt, säger Lennart Kalderén som är kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Enligt idéstudien skulle det bli spår i tunnlar, framförallt genom Salem, men också i Botkyrka. Det här fotot är från bygget av Norsborgsdepån. Foto: Anna Z Ek.

Alliansen i Salem menar att järnvägen äventyrar naturvärden i kommunen och att Grödingebanan borde utredas för förstärkt tågkapacitet.

– Vi reagerar också mot att vårt kommunvapen är med i illustrationer i projektrapporten. Jag avser att klargöra för övriga kommunstyrelseordförande på Södertörn att vi är emot projektet, säger Lennart Kalderén (M).