Botkyrka-Salems förskollärare: Barn far illa

För stora barngrupper, sparkrav och utbrändhet. Det visar förskoleuppropets #pressatläge.
För stora barngrupper, sparkrav och utbrändhet. Det visar förskoleuppropets #pressatläge.
1 600 berättelser inifrån förskolan släpptes i måndags med dokumentet #pressatläge.
– Politikerna borde vara med en vecka i verksamheten för att se hur verkligheten ser ut, för de kommer aldrig kunna förstå det annars, säger en förskollärare i Botkyrka.

Den 27 december 2017 öppnade förskoleuppropet upp formuläret #pressatläge. Berättelser från förskollärare, barnskötare, vårdnadshavare och förskolechefer runt om i landet strömmade in.

På måndagen publicerades det 1 600 berättelser långa uppropet.

I Botkyrka och Salem larmar förskollärare och barnskötare om en ohållbar arbetssituation. Långtidssjukskrivning, chefer som misstror personalen och barn som far illa av en verksamhet som rasar inifrån hör till vardagen.

Så här skriver några förskollärare i Botkyrka-Salem

”Krisen utspelar sig dagligen. Stora barngrupper, sjuka pedagoger, hög ljudvolym, stressade barn och vuxna, ont om vikarier, knappt någon planeringstid. Har själv blivit sjukskriven två gånger pga utmattning och ångest sedan jag blev färdigutbildad VT-15. Barnen far illa och vi som arbetar far illa. Ingen mer tystnad!”

Nio barn per förskollärare

”Vi har också fått veta att kommunen ska spara in 48 miljoner på förskola/skola, man undrar ju vad man kan skära ned på i en pressad situation? Högsta chefen för förskolan har gått ut med att en förskollärare ska kunna ha så mycket som nio barn per förskollärare.”

Förskollärarna får inte planera sin egen verksamhet

”Vi hade nyligen planeringsdag, en dag där man ska få möjlighet att planera sin verksamhet för terminen. Vi bad cheferna ifall vi kunde få vara på våra egna förskolor. Vi fick då svar: ”NEJ! Vi har dåliga erfarenheter kring att pedagoger är på sina egna förskolor för då gör de andra saker istället”. Här ville vi få en möjlighet till att verkligen sätta oss in i att göra en grovplanering för terminen, få möjlighet till att förbättra våra miljöer, miljöer som ska kunna utveckla barnen. Men nej, tydligen så är vi opålitliga och inte kommer utföra våra uppgifter.”

Vill synliggöra förskolans kris

Förskoleuppropet skriver att syftet med #pressatläge att visa hur förskolechefer, förskollärare och barnskötare i dag inte längre kan upprätthålla kvalitén enligt de lagar och riktlinjer som arbetande inom förskolan är ålagda att följa.

Verksamhetschef: Vi har fantastiska förskolor