Botkyrka satsar 50 miljoner kronor i extra budget

Dan Gahnström, Ebba Östlin och Mats Einarsson.
Kommunalråden Dan Ganström (MP), Ebba Östlin (S) och Mats Einarsson (V) ställer sig bakom beslutet.
Botkyrka kommun har fått 65 miljoner kronor från staten för kostnader kopplade till flyktingmottagandet och ökad befolkning.

Nu ska den Rödgröna majoriteten i Botkyrka besluta om hur 50 miljoner kronor ska satsas.

Mest pengar ser ut att gå till satsningar inom skola, utbildning och fler jobb.

Pengarna betalades ut till kommunen i slutet av förra året. På måndag ska kommunstyrelsen fatta beslut om en ändringsbudget för 2016. Den rödgröna majoriteten har sin bild klar inför mötet. I ett pressmeddelande från majoriteten talar kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S), om satsningar på jobb, bättre skola och högre kvalité i omsorgen.

– Huvuddelen handlar om att ingen ska behöva gå utan arbete. Därför gör vi satsningar för att fler ska kunna starta företag, på att matcha människor till jobb och skapa fler vägar till egen försörjning, säger hon.

Kommunen kommer att satsa 12 miljoner kronor på insatser för extra utbildning det ska bli lättare att gå vidare till fortsatta studier eller jobb. Det handlar om satsningar på både nyanlända och asylsökande, men också på personer som i dag är nära att kunna få ett jobb. Här kan det bli fråga om både språkutbildningar och validering av utländska utbildningar, men också om praktikplatser och matchning av personer mot rätt jobb och arbetsgivare.

Även satsningar inom vården väntar. 3 miljoner kronor går till utbildning av personal inom vård och omsorg.

– Vi ska utbilda fler undersköterskor inom omsorgen både för att öka kvalitén och för att fler ska kunna få tillsvidareanställningar. Det är bra för både brukaren och den anställda, fortsätter Ebba Östlin.

Inom skolan satsas 12 miljoner kronor för att säkra god utbildning för nyanlända och asylsökande elever, men också på elevvårdsinsatser. Ytterligare 5 miljoner kronor går till att stärka arbetet med att anställa lärare till skolor som i dag har svårt att rekrytera.

I paketet på 50 miljoner kronor finns också satsningar på bostäder. En allt större befolkning ökar trycket på bostadsmarknaden.

– En av satsningarna är för att öka takten inom bostadsbyggandet, så att vi kan få fler bostäder i Botkyrka snabbare, säger Miljöpartiets kommunalråd Dan Gahnström i pressmeddelandet.

Därför går 5 miljoner kronor till att starta bostadsprojekt tidigare. Enligt kommunen finns det också idéer om att skapa föreningsdrivna tillfälliga boenden. I underlaget till beslutet nämner kommunen Brantbrinks IP i Tullinge. Här skulle det kunna bli både boende och verksamhet för ensamkommande barn och unga.

Hur pengarna fördelas kommer slutligen avgöras av kommunfullmäktige.

Fakta

Så fördelas kronorna

12 miljoner till jobbskapande satsningar.

12 miljoner till bättre utbildning.

5 miljoner till satsning på lärare.

5 miljoner till snabbare bostadsbyggande.

3 miljoner till investeringar i digital infrastruktur i skolan.

3 miljoner till utbildning av personal inom vård och omsorg.

2,5 miljoner till mer fritid och kultur.

1,4 miljoner till mottagande av ensamkommande barn.

1 miljon till trygghetsskapande åtgärder i kommundelarna.

100 000 kronor för utbildning om att starta företag.

5 miljoner för oförutsedda händelser, framtida effektiviseringar och investeringar.

Källa: Botkyrka kommun