ANNONS

Över 5 500 Botkyrkabor har skulder hos Kronofogden

Värmdö: Få Värmdöbor hamnar i kronofogdens klor jämfört med länets invånare i stort
Många Botkyrkabor har problem med skulder hos Kronofogdemyndigheten.
Botkyrka kommun har högst andel skuldsatta invånare hos Kronofogden.
Läget är klart bättre i grannkommunen Salem och som allra bäst i Danderyd.
ANNONS

Över 6 procent av Botkyrkaborna, det vill säga mer än var tjugonde person i Botkyrka, har skulder hos Kronofogden. Det betyder att nästan 5 800 personer är skuldsatta hos myndigheten. I Salem var 3,5 procent av befolkningen skuldsatt, vilket motsvarar nästan 590 personer.

Sett till länet har skulderna hos myndigheten blivit större. Vid årsskiftet hade strax över 68 000 stockholmare i länet en skuld hos Kronofogden. Tillsammans var de skyldiga myndigheten nästan 19 miljarder kronor.

Det är en högre siffra än vid årsskiftet 2018/2019.

Färre skuldsatta

Trots en högre skuldsumma minskar andelen skuldsatta personer i länet. Det är en trend som pågått sedan 2017.

Då hade 4 procent av stockholmarna skulder hos Kronofogden – nu 3,7 procent.


Så stor del i av dina kommungrannar är skuldsatta

Siffrorna visar hur stor andel av invånarna i din kommun som var skuldsatta vid årsskiftet 2019/2020.

Loading...

Loading…

Källa: Kronofogden

ANNONS

Män mer skuldbenägna

Skillnaderna mellan kommunerna är inte särkilt stor. Botkyrka är den kommun med högst andel skuldsatta i länet och Danderyd den med lägst.

Socialnämndens ordförande Niklas Gladh sade i somras till SVT att kommunen bland annat behöver bli snabbare att bistå med skuldrådgivning.

– Vi behöver jobba ännu hårdare med hur vi kan korta skuldrådgivningstiden. Vi har lagt ett extra uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag på åtgärder för att korta tiden så att människor inte ska behöva leva i skuld.

ANNONS