Botkyrka bäst i Sverige på barns rättigheter

Rwanda-joggen, Tyresö
Botkyrka fick utmärkelsen årets Majkommun av organisationen Majblomman.
Organisationen Majblomman har utsett Botkyrka till årets Majkommun. Kommunen har jobbat mest framgångsrikt med frågor om barns rättigheter i Sverige. Botkyrka är till exempel en av de få kommuner som har utsett en kommunal barnombudsman.
– Det ska inte vara avgörande hur stor föräldrarnas plånbok är, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation som arbetar för att förbättra barns villkor. Varje år utser organisationen årets Majkommun, den kommun som jobbat mest framgångsrikt med frågor om barns rättigheter i Sverige.

I år går utmärkelsen till Botkyrka kommun som sedan länge arbetat medvetet, energiskt och på bred front för att inkludera alla barn i gemenskapen i skolan såväl som på fritiden. Botkyrka är till exempel en av de få kommuner som har utsett en kommunal barnombudsman.  Kommunen har även fattat beslutet att betrakta barnkonventionen som ”Botkyrka-lag”

– Det känns jättekul, det känns som en bekräftelse på på det gedigna arbete vi gör för barnen i Botkyrka. För mig handlar det om att det inte ska vara ett sidospår, utan att vi ska ha ett barnperspektiv i alla beslut vi fattar, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Lena Holm Majblommans generalsekreterare lämnar över diplomet till Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Liv Landell Major

Botkyrka har nolltolerans mot kostnader i skolan och använder sig sedan drygt tre år tillbaka av en konkret modell för att få alla skolor att leva upp till detta. Enligt beslut i utbildningsnämnden får varje skola ett öronmärkt, generöst bidrag att använda till sådant som annars tenderar att åläggas eleverna.

– Vi har fattat ett antal beslut att det faktiskt inte ska va avgörande hur stor föräldrarnas plånbok är, säger Ebba Östlin.

Aktiviteter på skolloven är sedan länge ett återkommande inslag i Botkyrka. Man har sommarskola sedan över 20 år och sommarjobb erbjuds till de tonåringar som söker detta för första gången.

Botkyrka håller även förskola och fritids öppet som vanligt under såväl sommar- som jullov. Detta för att möta alla familjers behov oavsett deras försörjningsvillkor.
Kommunen har också uttalat att alla barn ska få vistas i en trygg och utvecklande miljö oaktat hur de har det hemma. Barn i familjer med försörjningsstöd får kostnadsfri kollektivtrafik i Botkyrka, liksom barn med två boenden med ett minimiavstånd emellan.