Unga i Botkyrka får inte välja kärlek

Karsby. Elever i Botrkyrka har svarat på en enkät om hedersproblematik.
Karsbyskolan i Norsborg är en av de skolor där elever svarat på enkät om hedersproblematik.
På en skola i Botkyrka svarade nästan var tredje elev att de inte får välja pojk- eller flickvän själva. Botkyrka kommun har frågat elever på kommunens skolor och i några fall är det oroande siffror.

När elever på Botkyrkas högstadieskolor skulle svara på frågor som kan kopplas till hedersproblematik och kontroll av människors sexualitet stack resultaten på några skolor ut.

I en klass på en skola i norra Botkyrka svarade över hälften av eleverna att de sällan eller aldrig får gå på disco.

Jag tänker till och med att siffrorna kan vara låga.

Kuratorn Poya Ashna pratar om hederskultur.

Kuratorn Poya Ashna.

På en annan skola svarade nästan var tredje elev att de inte eller troligen inte fick ha en pojk- eller flickvän de valt själva. Karsbyskolan i Norsborg är en av skolorna där svar från en klass visar på problem som kan kopplas till hederskultur.

elevenka%cc%88tbokyrka

– Jag tänker till och med att siffrorna kan vara låga. Det är många som inte vet vad heder innebär och därför kan de inte svara. Jag tror situationen är värre än vad siffrorna visar, säger kuratorn Poya Ashna.

Karsbyskolan är en av skolorna i Botkyrka som jobbar med ett program för att motverka våld och mobbning, både fysiskt våld, psykiskt våld och sexualiserat våld. En av delarna i programmet tar upp hedersproblematik.

– Det handlar om att medvetandegöra eleverna om problemen, hur upptäcker du hedersproblematik och vad handlar det om – till exempel maktstrukturer, säger Poya Ashna.

Nior på skolan får ansöka om att bli utbildade mentorer och är sedan med och håller lektioner för elever i sexan. Botkyrka kommun har nu beslutat om att programmet ska dra igång på fler skolor i kommunen.

Den 1 december hålls dessutom en tema­dag om psykisk hälsa i Hallunda. En av stationerna kommer att handla om hedersproblem.

– Vi stöter bland annat på ungdomar som är rädda att inte blöda när de ska ha samlag, och ungdomar som behöver preventivmedel utan att deras föräldrar ska få ­veta, säger samordnaren Maria Ishak på Botkyrka ungdomsmottagning.

– Det som är specifikt förhedersrelaterat våld och förtryck är att det är kollektivet som utför våldet, det är kollektivet som sanktionerar våldet och kollektivet som skyddar förövarna och det är på så sätt komplext, säger Anija Johansson, som jobbar mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, på Botkyrka kommun och fortsätter:

– I våld i nära  relation utan hederskontext utsätts du av en person, men lämnar du honom har du förhoppningsvis ett annat nätverk. I hedersrelaterade fall hamnar du helt utanför ditt sammanhang om du väljer att lämna och samtidigt som du lever i en kultur med ett kollektivistiskt synsätt där kollektivet betyder allt.

I enkäten där skolungdomar fick svara var det fler pojkar än flickor som svarade att de inte fick gifta sig eller leva med vem de ville.

– Det är inte bara flickor som drabbas, säger Anija Johansson.

Läs mer: Hedern blev ett fängelse för Shana