Botkyrkabo mot Miljöpartiets topp

BOTKYRKA Bayram Uludag från Botkyrka har föreslagits till Miljöpartiets partistyrelse på riksnivå. Efter att Miljöpartiets valberedning är Bayram Uludag en av 15 ledamöter, inklusive språkrör, som valberedningen föreslagit.

Bayram Uludag sitter idag i Botkyrka kommuns fullmäktige och i utbildningsnämnden. Valet avgörs i slutet av maj.