Botkyrkabor kör mindre bil

Botkyrka/Salem Botkyrka är bland de kommuner i landet där privatbilismen minskade mest 2012, enligt statistik från SCB som Statoil sammanställt.

Botkyrkaborna och Salemborna körde båda omkring 50 mil mindre än 2011. I Botkyrka minskade också antalet bilar per invånare något. I Salem blev däremot antalet bilar per invånare i kommunen fler, något som försämrar kommunens placering på listan.

Enligt trafikforskare Maria Börjesson på KTH är hushållens ekonomi och bensinpriset det som mest påverkar bilåkandet.