Botkyrkabyggen kan köpa Norsborgs C

Norsborgs centrum.
Norsborgs centrum.
Botkyrkabyggen har visat intresse för att köpa Norsborgs C.

Men om det blir en affär med kommunens fastighetsbolag är ännu inte klart. Båda parter lägger locket på i frågan.

Norsborgs centrum är ute till försäljning sedan i våras. Någon affär är ännu inte i hamn, men ny ägare av centrum kan mycket väl bli det kommunala fastighetsbolaget Botkyrkabyggen. Bolaget äger sedan tidigare centrum i Alby där man nu planerar för stora förändringar och ett helt nytt centrumtorg. Kanske kan det bli förändringar även i Norsborgs centrum om en affär går i lås och den nya ägaren heter Botkyrkabyggen. Bolagets vd Ulf Nyqvist vill dock inte berätta om Botkyrkabyggen lagt ett bud.

– Av förklarliga skäl så kommenterar vi inte affärer som vi är inne i, eller affärer som vi avstått ifrån. I de fall vi avslutar affärer så lägger vi ut information efter det att Styrelsen har fattat beslut i frågan. I det här fallet har vi alltså inga kommentarer, säger han.

I ett dokument som tillhör Botkyrkabyggen står att bolaget meddelat intresse för att lämna ett ”indikativt bud”. Om detta blivit gjort eller inte vill vd Ulf Nyqvist inte kommentera.

Vad ska ”indikativt bud” betyda?

– Indikativt bud innebär ett icke förpliktigande bud, det vill säga ett icke bindande bud. Det är vanligt i ett läge när man inte känner till vilka brister som finns i fastigheten.

Inte heller centrumägaren, Norsborg centrum fastighet aktiebolag, vill kommentera en eventuell affär med Botkyrkabyggen eller någon annan aktör i nuläget.

– Inga kommentarer, säger en av representanterna från styrelsen som önskar att vara anonym.

Budet som Botkyrkbyggen meddelat intresse om att lämna skulle inte bara gälla själva centrumhuset i Norsborg, utan även parkeringen utanför. Centrumet har haft problem med både vandalisering och en del Norsborgsbor är rädda för folk som hänger där. Moderaterna motionerade förra året om att kommunen skulle köpa centrumet, men nu kan det alltså bli det kommunala bolaget som tar över som ägare i stället.

Måste ni ha kommunpolitikernas godkännande för att göra ett köp av den här typen?

– Nej, alla eventuella beslut under 50 miljoner kronor tas av styrelsen enligt vårt ägardirektiv, säger Botkyrkabyggens vd Ulf Nyqvist.