Här blir bostäder för bevingade Storvretenbor

Botkyrkabyggen
Andrea Nordenstreng sätter upp ett insektshotell. Till höger blir det holk för kattuggla.
Bevingade Storvretenbor blir Botkyrkabyggens bi-syssla.
Nu har Botkyrkabyggen satt upp både fågelholkar, fladdermusholkar, insektshotell, och fjärilshotell.
Går pilotprojektet bra följer andra områden hos Botkyrkabyggen efter.

Under tisdagen jobbade Botkyrkabyggens anställda med monteringen av holkar och hotell gjorda av spillvirke.

Något miljonprogram handlar det ännu inte om. Däremot:

  • 28 fågelholkar av olika slag, lämpliga för till exempel olika småfåglar, katt- och sparvugglor, starar och koltrastar.
  • 50 insektshotell för olika typer av småkryp.
  • 20 fjärilshotell.
  • 2 fladdermusholkar.

Anders Nilsson och Andrea Nordenstreng Botkyrkabyggen.

Områdeschefen Anders Nilsson och Andrea Nordenstreng laddade för att sätta upp ett insektshotell. Hotell Foto: Anders Björklund

Holk för kattuggla

Initiativtagaren Niclas Palm, till höger, får hjälp att sätt upp en holk för kattuggla. Foto: Serkan Sönmez, Botkyrkabyggen

Platsen för byggnationerna var träd på Toppvägen i Storvreten.

Här i Storvreten jobbar också Botkyrkabyggens miljövärdar Andrea Nordenstreng och Niclas Palm som ligger bakom initiativet.

Satsningen i Storvreten är en del av Botkyrkabyggens arbete för miljömässig hållbarhet och allmännytta.

Fladdermus

Fladdermöss ska få bostäder på Toppvägen Foto: Most Photos

– Insektshotellen är för solitärgetingar och solitärbin för att få mer pollinering till området. Det är hotade arter precis som fladdermössen som också är rödlistade, säger Niclas Palm.

Andrea Nordenstreng förklarar att de nya innevånarna inte kommer att lämnas vind för våg. Holkarna är numrerade och Botkyrkabyggen kommer att föra statistik över populationen.

– Vi kommer att plantera massor med växter som blir mat till djuren. Vi ska anlägga sommarängar med vildblommor och massor med vårlökar, samt träd och buskar med blommor som eftersöks av insekter eller bär som eftersöks av fåglar och fjärilsrestauranger, säger Andrea Nordenstreng.

Går satsningen som är ett pilotprojekt bra kommer fler områden följa efter.

– Ju mer desto bättre, säger Andrea Nordenstreng.