ANNONS

Botkyrkabyggens storsatsning – idéerna ort för ort

Charlotta Lundström split
70 miljoner satsas, men Botkyrkabyggen vill lyssna på de boende säger Charlotta Lundström
När Botkyrkabyggen ansökte om pengar hos Boverket lämnade de in idéer för de olika orterna.
Nu vill Botkyrkabyggen veta vad de boende tycker om idéerna.
ANNONS

Botkyrkabyggen ska satsa 70 miljoner kronor på att öka trivseln och tryggheten i flera av områdena där det kommunala bostadsbolaget har hus. När Botkyrkabyggen ansökte om pengar hos Boverket presenterade de också idéer för de olika områdena.

Smartare idéer finns?

– Det här är idéer. Vi vill höra vad hyresgästerna vill i sina områden. De kanske har smartare idéer som gör att vi tänker om, säger Charlotta Lundström som är pressansvarig på Botkyrkabyggen.

Hon fortsätter:

– En del saker går igen. Fler grillplatser är något som alla behöver och vill ha. Men sedan finns idéer om mer speciella insatser i olika områden, säger hon.

ANNONS

Idéerna – ort för ort

FITTJA

– Multisportanläggning på den gamla tennisplanen vid Fittja gård

– Aktivitetsytor  – exempelvis skatepark, utegym, schackbräde och upprustning av lekutrustningen.

– Stadsodling och konstverk av kvinnor från området,

– Förstärkt belysning, ny markanläggning och nya gångstråk.

ALBYDALEN

– Skateboardramp och utegym.

– Ta ned buskar och träd som skymmer sikt

– Gångstråk med stenplattor

– Upprustad lekutrustning

– Nya mötesplatser

– Blommor och ny vegetation

– Bänkar, sittplatser och cykelställ byts ut.

– Asfalterade gång- och cykelvägar

NORSBORG OCH ERIKSBERGSÅSEN

– Stadsodling, nya lek/idrottsplatser, grillplatser, och utegym.

– Bättre belysning

– Ta bort träd och buskage som skymmer sikt

– Upprustad lekutrustning, bänkar, staket och sittplatser.

– Konst, blomster och ny vegtation

– Olåsta moloker

STORVRETEN

– Konst av lokala aktörer och boende.

– En fotbollsplan byggs om till multisportanläggning.

– Fyra nya utegym

– Bättre belysning, aktivitetsytor och grönytor.

TUNA

– Kryddgård

– Lekplats med ny lekutrustning anpassade för mindre barn

– Olåsta cykelgarage

–  Omläggning av trappa

– Nya gångvägar med ledstänger

– Bättre belysning

– Nya grillplatser med vindskydd

– Nya bänkar och sittplatser som är tillgänglighetsanpassade

– Utjämna markskillnader i slänter

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.