Botkyrkadagis i brittisk tv?

BOTKYRKA Labourpartiets Stephen Twigg besöker i dag Botkyrka. Enligt kommunen vill partiet veta hur svenska förskolan kombinerar lek och lärande, men också hur Botkyrka kommun arbetar med skolresultaten och frågor kring segregation, klass och språk. Enligt kommunikatör Agnes Gidlund såg det i skrivande stund ut som att BBC skulle bevaka.