Min lokala hjälte

Botkyrkas bilister parkerar lagligare

Färre parkeringsböter har skrivits ut i Botkyrka de senaste åren.

Men kommunen tjänar fortfarande stora pengar på felparkerade bilar.

Till skillnad från den stora majoriteten kommuner i landet minskar antalet parkeringsböter i Botkyrka.

2011 skrevs 3 096 böter ut, vilket är en minskning med 15 procent på två år.

Det är företaget Q-park som på kommunens uppdrag tar hand om parkeringsövervakningen. Avtalet har sett likadant ut sedan 2009. Parkeringsvakterna är med andra ord ute och lappar samma antal timmar i dag som för två år sedan.

– Folk sköter sig bättre, det är min gissning, säger Anneth Högberg, verksamhetssamordnare på kommunens gatu- och parkenhet.

Avtalet innebär att Q-park varje vecka patrullerar 40 timmar på kommunens allmänna mark och 20 timmar på kommunal tomtmark. Den allmänna marken innefattar bland annat vägar och infartsparkeringar. Tomtmarken är till exempel skolor, idrottsplatser och parkeringen utanför kommunhuset.

Parkeringsvakterna går inte på provision. För varje bot som utfärdas på den kommunala tomtmarken går däremot 50 kronor till Q-park.

– Pengarna går till administrativa kostnader för bestridanden och hanteringen av påminnelser och krav, säger Anneth Högberg.

På böter som utfärdats på kommunens allmänna mark går de 50 kronorna istället till Transportstyrelsen, eftersom de sköter administrationen där.

Resterade del av bötessumman går till kommunen. I januari hade kommunen fått in 877 500 kronor från parkeringsböterna under 2011, men då hade bara drygt två tredjedelar av böterna betalats.

– Pengarna går till budgeten för parkering och till att betala Q-park. Det som blir över går till övrig verksamhet inom gata och park, säger Annethe Högberg.

De böter som skrivs ut i Botkyrka är antingen på 400 eller 700 kronor. I många fall tycker folk att de har blivit bötfällda trots att de inte har gjort något fel.

– En eller två på tio bestrider sin böter men det är mycket få ärenden som går till avskrivning, säger Fatih Gencer, markchefpå Q-Park.

68 böter blev förra året avskrivna i Botkyrka.

Fakta

Ingen provision

2011 skrevs 3 096 parkeringsböter ut i Botkyrka. 2010 utfärdades 3 135 böter och 2009 var det 3 530 stycken.

För varje bot går 50 kronor till Q-park eller Transportstyrelsen, beroende på var bilen blir bötfälld. Resten går till kommunen.

Källa: Transportstyrelsen, Botkyrka kommun