ANNONS

Låga betyg till Botkyrkas skolor i ny rankning

Skola, skolgård, barn, leka
Botkyrkas skolor får lägre betyg än Salems i ny rankning.
Låga betyg, ovanligt få och utbildade lärare och lite resurser till skolan.
Botkyrkas skolor hamnar i botten i ny skolrankning.
Salems skolor står sig desto bättre, enligt Lärarförbundet.
ANNONS

Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun” presenterades på onsdagen.

Botkyrka hamnar på plats 278 av 290, alltså i botten när Sveriges alla kommuner jämförs. Salem ligger betydligt bättre till, på plats 117.

I Botkyrka finns ovanligt få och ofta outbildade – men däremot välbetalda – lärare. Det läggs förhållandevis lite resurser på undervisningen, och andelen godkända elever är lägre än på de flesta andra håll.

Fakta

Så bra är grannkommunernas skolor:

Närliggande kommuner får en totalplacering på:

Tyresö plats: 227

Haninges plats: 287

Huddinge: 267

Stockholm: 136

Botkyrka: 278

Salem: 117

När det gäller resultatet ”kommunen som huvudman” ser det dock betydligt ljusare ut. Här hamnar Botkyrka på plats 9 av 290 när Lärarförbundets medlemmar själva bedömt sin arbetsgivare.

Många sjuka i Salem

Salem får bättre resultat än Botkyrka, både totalt och i flera kategorier. Här har eleverna betydligt högre betyg, en högre lärartäthet och betydligt fler utbildade lärare.

Däremot läggs ovanligt lite resurser på undervisningen i Salem och lärarna är sjukare mycket oftare här än i både Botkyrka och i andra kommuner.

Lärarförbundet har gjort om den här undersökningen, där de rankar kommunerna utifrån skolornas förutsättningar, jämfört med förra året. Därför går inte årets resultat att jämföra med tidigare års siffror.

Fakta

Här är Botkyrkas resultat:

Samtliga 290 kommuner har jämförts där högst placering visar bäst resultat.

Total placering: 278

Resurser till undervisning: 232

Utbildade lärare: 285

Lärartäthet: 281

Friska lärare: 156

Lärarlöner: 4

Kommunen som huvudman: 9

Andelen barn i förskola: 269

Meritvärde årskurs 9: 156

Andel godkända elever: 235

Fullföljd gymnasieutbildning: 282

Fakta

Här är Salems resultat:

Samtliga 290 kommuner har jämförts där högst placering visar bäst resultat.

Total placering: 117

Resurser till undervisning: 268

Utbildade lärare: 168

Lärartäthet: 211

Friska lärare: 273

Lärarlöner: 13

Kommunen som huvudman: 57

Andelen barn i förskola: 66

Meritvärde årskurs 9: 26

Andel godkända elever: 43

Fullföljd gymnasieutbildning: 232