Bötning ska bort från skolan

Närpolisen Riikka Ylijukuri med Sara Lundin och Sanna Nilsson, mentorer för niorna på Hässelbygårdsskolan. De hoppas att de kan fortsätta med insatsen mot bötning i åttorna till vårterminen.
Närpolisen Riikka Ylijukuri med Sara Lundin och Sanna Nilsson, mentorer för niorna på Hässelbygårdsskolan. De hoppas att de kan fortsätta med insatsen mot bötning i åttorna till vårterminen.
Utpressning bland unga – bötning – sker i det dolda kring skolgårdarna. Ofta handlar det om påhittade skulder som drivs in med hot eller våld.

Nu startar närpolisen ett samarbete med Hässelbygårdsskolan för att belysa problemet.

Bötning är en relativt ny form av brott bland unga. Den som utsätts kan bli ”bötfälld” för oftast påhittade saker – allt från att personen har tjallat, eller för att ha vägrat att bjuda på godis, eller att ha pratat med någons flickvän.

Ofta sker utpressningen på eller kring skolgårdarna, utan vuxnas insyn. Antalet anmälningar om bötning har ökat sedan fenomenet dök upp i Sverige 2008, men mörkertalet är fortfarande stort.

– Det handlar om en dold kriminalitet, där långt ifrån allt anmäls, eftersom de som råkar ut för bötning ofta känner skam, säger Johanna Skinnari, utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå) och en av de sakkunniga bakom rapporten ”Utpressning i Sverige” från 2012.

I Hässelby-Vällingby har närpolisen just påbörjat en insats mot bötning tillsammans med Hässelbygårdsskolan. Skolans rektor Martin de Ron välkomnar samarbetet.

– Bötning är en kriminell handling, och det handlar om skolans uppdrag att se till att barnen har en trygg miljö. Därför sätter vi igång det här förebyggande arbetet.

De har inte haft några öppna problem med bötning på skolan, och Martin De Ron vet inte hur utbrett bötning är på skolorna.

– Det ligger i sakens natur att det döljs väldigt väl, både hos den som är förövare och hos den som är offer.

I förra veckan höll närpolisen den första träffen för niorna på Hässelbygårdsskolan.

– Vi hoppas att vi även kan jobba med de yngre eleverna också. Enligt polisen förekommer bötning även på mellanstadiet, säger Sanna Nilsson, lärare i nian.

Närpolisen Riikka Ylijukuri, som leder insatsen mot bötning, säger att problemet växer.

– Ibland talar de om det för vuxna, men oftast inte. Ibland kommer det fram när de åker fast för stöld eller snatteri, och det visar sig att de är skyldiga någon att sno ett par jeans till exempel, trots att skulden egentligen är påhittad.

Johanna Skinnari på Brå tycker att närpolisens samarbete med Hässelbygårdsskolan är ett bra sätt att hantera problemet.

– Det bästa är att få insikt i vad bötning är innan man blir utsatt. Då är det lättare att säga nej. Det sämsta man kan göra är att tro att man kan köpa sig ur problemet, då lär sig utpressaren bara att det kan löna sig, säger hon.

Fakta

Utpressning bland unga

Utövare och utsatta är framför allt pojkar.

Utpressningen sker främst på skolan mellan elever.

Utpressning mellan ungdomar tar sig uttryck genom bötning eller mobbning med ekonomisk bonus. Ofta rör sig om mellan 500 till 2 000 kronor, eller att ge ifrån sig dyra prylar eller kläder.

Hoten gäller i första hand våld.

Ibland pressas ungdomar till att stjäla kläder.

Källa: Brå