ANNONS

Solna i botten när bästa skolkommunerna rankas

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand menar att den omdiskuterade undersökningen leder till utveckling av skolan.
För lite resurser och låg andel elever som fullföljer gymnasiet – Lärarförbundets rakning Bästa skolkommun är ingen munter läsning för Solna.
ANNONS

Danderyd är bäst i länet. Först på plats 261 av landets 290 kommuner återfinns Solna i Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun som presenterades i dag.

Rankningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Lärarlönerna och nivån på sjukfrånvaron tillhör det som är positivt i Solna, medan resurstilldelning och andel elever som fullföljer gymnasiet drar ner helhetsbetyget.

I länet är Solna rankad som nummer 21 av 26 kommuner och Solna är sämre än grannkommunerna Danderyd (9), Stockholm (136), Sollentuna (166) och Sundbyberg (193).

Ny metod

I år sker rankningen på ett nytt sätt jämfört med tidigare år, genom en indexbaserad rankning som ska göra den mer rättvis, och enligt förbundet är rankningen därför inte längre jämförbar med tidigare års mätningar.

– Bästa skolkommun leder till skolutveckling och viktiga samtal om skolan. Jag hoppas nu att kommunerna tar till sig möjligheten med det nya indexet att följa sin egen utveckling år efter år, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.

Fakta

Detta mäter den nya skolrankningen

  • Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar rankningen på hur kommuner satsat på sin skola utifrån 10 olika kriterier.
  • Från och med i år baseras rankningen på ett indexbaserat underlag. Varje kommun får en rankningsplacering och ett individuellt indextal. Rankningen är inte längre jämförbar med tidigare års rankningar.
  • Lanseringen av Bästa skolkommun sker i skuggan av ett mycket ansträngt ekonomiskt läge i landets kommuner, och Lärarförbundet förutspår ytterligare nedskärningar i skolan.