Bottenplacering för ­Haninges skolor

Sämsta skolkommunen i länet och fjärde sämst i hela landet.

Lärarnas rankning av Haninge häromveckan har väckt starka känslor.

– Oacceptabelt. Som förälder, kommuninvånare och skattebetalare vill jag omedelbart se en förklaring från ansvarig politiker samt en omedelbar åtgärdsplan, skriver en pappa till kommunen efter att Haninge hamnat på plats 287 av 290 i Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun 2013”.

Och när man jämför länets kommuner kommer Haninge sist, på plats 26 av 26 kommuner.

Rankningen har gjorts varje år sedan 2002 och Haninge har alltid hamnat bland de 30 sämst placerade kommunerna.

2002 och 2004 var Haninge sämst i landet, och nu är man alltså fyra från slutet efter att ha varit 267:a i fjol.

– Extra viktigt att diskutera i Haninge är kanske de dåliga placeringarna i kriterierna utbildade lärare, lärar­täthet och friska lärare. I rankningen viktas lärartäthet och utbildade lärare dubbelt eftersom forskning visar att tillgången till bra lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevens resultat, säger Lars Ullén, utredare på Lärarförbundet.

14 kriterier låg till grund för undersökningen, allt­ifrån lärartäthet till meritvärde i årskurs 9 undersöktes.

2011 hade Haninge sina bästa resultat i årskurs 9 sedan 2004, det år då de totala meritvärdena (summan av alla elevers 16 bästa betyg) började mätas på nuvarande sätt.

Och de senaste två åren har Haninge haft sina näst bästa årskurs 9-resultat. Trots detta ligger det senaste meritvärdet på 202,2, en bra bit efter riksgenomsnittets 212,8.

Skolansvariga i Haninge, som nyligen beslutade om löneökning på drygt tre procent till lärarna och en ökning av budgeten med 67 miljoner kronor till förskola och grundskola nästa år, ifrågasätter placeringen.

– En fjärdedel av kriterierna handlar bara om hur mycket pengar man lägger på skolan. Det säger inte så mycket, säger Haninges utbildningschef Mats Öhlin.

Så det behövs inte mer resurser i Haninge?

– Det är alltid så att man vill ha mer resurser, men i dag går redan hälften av kommunens budget till skolan. Nästa år kommer det handla om 1,4 miljarder till grund- och förskolan.

Alexandra Anstrell (M), ordförande i grund- och förskolenämnden, menar att rankningen är vinklad.

– Det absolut viktigaste för oss är skolresultaten. Bra lärare är viktigare än andelen lärare, säger hon.

Fakta

De är bäst i klassen

Källa: Lärarförbundet