Boulespelare ber om fyra nya banor

Tallkrogen Det är trångt om plats på den boulebana som ligger på Olympiaängen menar två Farsta­pensionärer som önskar sig att stadsdelsnämnden bygger fyra till.

De menar att båda de stora pensionärsföreningarna Tallkrogen och Tallkrogen Trädgårdsstadsförening plus flera andra föreningar länge har önskat sig fler banor.

Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget.