Bowlinghall kan få stänga

Upplands Väsby Vid en inspektion i augusti upptäckte Arbetsmiljöverket brister i arbetsmiljön på en bowlinghall i Väsby. Inspektörerna underrättade arbetsgivaren om bristerna i september och ställde krav på att de skulle rättas till.

Men vid en uppföljande inspektion i mitten av november hade felen inte åtgärdats. Det fanns fort­farande risk för allvarliga­­ ­personskador då det bland an­nat saknades skyddsutrustning kring bowlingmaskinerna.

Nu förbjuder Arbetsmiljöverket bowlinghallen att använda maskinerna efter den 2 juni 2014 om inte bristerna åtgärdats. Och bryter de mot förbudet blir de tvungna att betala 600 000 kronor i vite.