Min lokala hjälte

Bra arbete mot kvinnovåld

Hässelby-Vällingby Stadsdelen Hässelby-Vällingby sköter sig i arbetet med att ta hand om våldsutsatta kvinnor, och barn som bevittnat våld. Det menar Socialstyrelsen som undersökt ett antal fall från första halvåret 2012. Verksamheten uppfyller gällande lagstiftning och är på kvinnovåldssidan ”av god kvalitet” enligt myndigheten.

Dock, påpekar Socialstyrelsen, tog det i fyra fall en månad eller mer för förvaltningen att inleda utredning. Det framhålls därför att förhandsbedömningar ska ske ”skyndsamt”