I år går Väsbys rabatter att äta

Vackert och funktionsmässigt är nyckelorden för kommunens planteringar. Trädgårdsmästare Anne-Charlotte Wiman pysslar om penséerna i en av urnorna på Dragonvägen.
Vackert och funktionsmässigt är nyckelorden för kommunens planteringar. Trädgårdsmästare Anne-Charlotte Wiman pysslar om penséerna i en av urnorna på Dragonvägen.
Snart kan du skåda växter som mangold, majs och kål i de kommunala rabatterna.

Årets tema är ätbara växter.

Men varken Smedby eller Runby får njuta av några blomsterurnor i år.

Varje år är det ett tema i kommunens blomsterurnor och rabatter.

Årets tema är ätbara växter som kan används som mat.

– Det finns många ätbara växter som är väldigt dekorativa, säger stadsträdgårdsmästare Nils Odén.

Exakt vilka de ätbara växterna kommer att bli är inte bestämt, men Nils Odén tror att mangold, majs och kål ligger nära till hands.

Att Väsbybor kommer att äta upp växterna tror han inte kommer att vara något problem.

– Vi har haft liknande växter förr, och då har det gått bra. Händer det att något försvinner så har vi ett litet lager så att vi kan återplantera, säger han.

Men än så länge syns årets tema­växter inte till. De kommer att planteras ut lagom till midsommar.

Tills dess får vi nöja oss med penséer och vårlökar som just nu växer i de kommunala rabatterna.

Anne-Charlotte Wiman, trädgårdsmästare i Upplands Väsby kommun, plockar bort några vissna penséer i en av de stora betongurnorna som står längs med Dragonvägen.

– De gäller att hålla efter i dem. Det är inte bara att plantera, blommorna ska ansas, gödslas och vattnas också. Penséer är en bra vårväxt, för de tål frost, säger hon.

Ett 50-tal liknande betongurnor står utplacerade i centrala Väsby.

Dessutom har vårlökar planterats ut i rabatterna i de centrala parkerna som Järnvägsparken, Suseboparken och parken bakom kulturhuset Vega.

Varje år satsar kommunen 1,5 miljoner på planteringarna i urnor och rabatter. Nytt för i år är att alla betongurnor enbart har satts ut i centrala Väsby.

Vilket innebär att varken Smedby ­eller Runby får njuta av någon blomsterprakt i sina stadsdelar år.

– Det är såklart tråkigt. Men vi valde att ha alla urnor samlade på grund av skötsel och transportsträckor. Vi skulle inte hinna med att sköta om allt med den personalstyrka som vi har i dag om det var mera utspritt, säger Anne-Charlotte Wiman.

En annan nyhet för i år att det återigen är kommunen som står för skötseln av planteringarna.

Den entreprenör som kommunen anlitat de senaste fem åren levde inte upp till kommunens krav.

Växterna och rabatterna sköttes inte som de skulle, till exempel när det gäller klippning av buskar och gallring av ogräs.

– Så nu har vi ett hästjobb framför oss att få i ordning på allt igen, säger Pia Haaga, trädgårdsmästare i kommunen.

För dem med egna trädgårdar delar Pia Haaga med sig av sitt bästa tips.

– Var inte någon städnörd. Låt löv och småkvistar ligga kvar i rabatten. Maskarna gör mycket av jobbet, och de måste få mat, säger hon.

Nu har vi ett hästjobb framför oss att få ordning på allt igen.pia haaga trädgårdsmästare

Fakta

Bra att göra i trädgården maj

Lägg ut kogödsel eller kompost i rabatter.

Så och reparera gräs.

Beskär rosor.

Plantera sommarblommande lökar.

Rensa maskrosor i gräsmattan, innan de bildar frön.

Gör en minikryddgård, skippa basilikan tills det är 12 grader på natten.

Så grönsaker av alla de slag.

Plantera pelargoner och margeriter i urnor, krukor och amplar.

Källa: Odla.nu