Bra badvatten på Söder

SÖDERMALM Badvattnet på Södermalms badplatser är bra. Det konstaterat nu miljöförvaltningen.

Under sommaren har man tagit badvattenprov vid sju tillfällen vid stadsdelens tre badplatser. På Långholmens strandbad respektive Långholmens klippbad var sex prover bra, medan vattnet vid ett tillfälle var tjänligt med anmärkning, medan fem av proverna vid Tanto badplats var bra och två tjänliga med anmärkning.