ANNONS

Bra betyg för handikappomsorgen

ANNONS

UPPLANDS-BRO Kommunens revisorer har låtit en utomstående granskar undersöka hur väl socialnämnden sköter sitt uppdrag enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Betyget blir klart godkänt.

Socialnämnden klarar bra av att styra, leda och följa upp stödet för funktionshindrade i kommunen, enligt rapporten.