Bråk orsakade mat- och toastopp

Två personer som har rätt till stöd fick inte den hjälp de behövde. En fick inte gå på toaletten, den andre fick inte mat. Lex Sarah-utredningarna visar att en personalkonflikt låg bakom den uteblivna hjälpen.
Två personer som har rätt till stöd fick inte den hjälp de behövde. En fick inte gå på toaletten, den andre fick inte mat. Lex Sarah-utredningarna visar att en personalkonflikt låg bakom den uteblivna hjälpen.
En blev utan mat, den andra fick inte gå på toaletten.
Orsak: en personalkonflikt.
De två lex Sarah-utredningarna visar att det handlade om engångshändelser, och händelserna anmäls därför inte vidare till IVO.
Men verksamhetens chef påpekar att personalkonflikter inte ska få påverka enskildas rätt till stöd.

De två händelserna inträffade i september under en och samma dag, i en och samma verksamhet.

I ena fallet hade en hjälpbehövande person inte fått sin mat, i det andra fallet hade en person inte fått hjälp med att gå på toaletten.

Orsaken till att de två hjälpbehövande inte fick den hjälp de har rätt till är enligt de två lex Sarah-utredningarna en personalkonflikt.

Verksamhetens chef bedömer att båda händelserna handlar om engångshändelser och att risken är liten för att något liknande ska hända igen.

Men enhetschefen skriver att personer med rätt till stöd inte ska behöva påverkas av personalkonflikter:

”Min uppfattning är.. att brukarnas aktiviteter inte ska påverkas pga konflikter i personalgruppen.”

Enhetschefen bedömer att det som hänt är måttligt allvarligt men inte så allvarligt att det motiverar en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Lex Sarah-utredningar kan antingen handla om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande. De här två aktuella utredningarna har båda bedömts som påtaglig risk för missförhållande.