Min lokala hjälte

Bråk i fullmäktige sinkar utbyggnad av Douglas marina

I fullmäktige 19 september opponerade sig (S) kraftigt mot att Skolpartiet efter debatt och omröstning skulle få komma med en röstförklaring – men det avfärdades av fullmäktiges ordförande Johan Boström (M).
I fullmäktige 19 september opponerade sig (S) kraftigt mot att Skolpartiet efter debatt och omröstning skulle få komma med en röstförklaring – men det avfärdades av fullmäktiges ordförande Johan Boström (M).
säbyviken
Det saken egentligen gäller – familjen Douglas exploatering av Säbyviken.
Johan Boström (M) anser inte att han gjort fel och har svårt att förstå vad (S) har att vinna på bråket.
Johan Boström (M) anser inte att han gjort fel och har svårt att förstå vad (S) har att vinna på bråket.
Justeraren Margareta Olin (S) överväger att ta frågan till förvaltningsrätten.
Justeraren Margareta Olin (S) överväger att ta frågan till förvaltningsrätten.
Ett bråk om formalia gör att besluten om utbyggnad av Säbyvikens marina som fattats ännu inte gäller. En bov i dramat är Skolpartiet, trots att partiet var det enda som avstod från att rösta om utbyggnaden.

En gräl på sandlådenivå har uppstått kring beslutet om utbyggnaden av familjen Douglas marina i Säbyviken. Senast i måndags (3/10), två veckor efter att beslutet fattades av fullmäktige, skulle protokollet ha granskats och godkänts av mötets justerare för att besluten ska gälla.
Det har inte skett.
Socialdemokraterna, som har ett av de tre justeraruppdragen, vägrar nämligen att godkänna de två punkter som gäller Säbyviken.
Anledningen är att Skolpartiet, under fullmäktigemötet ville få in en egen anteckning i protkollet, trots att partiet varken deltog i debatten eller omröstningen.
På tv-inspelningen från fullmäktige 19 september kan man först höra att fullmäktiges ordförande Johan Boström (M) godkänner att skolpartiets Marie Wengse ska få göra ett ”särskilt uttalande”, vilket senare ändras till en ”röstförklaring”.
– Ett protokoll ska avspegla det som hänt under ett möte, alltså kan jag inte justera det, säger socialdemokraternas justerare Margareta Olin till Mitt i.
– Enligt mitt sätt att se det – och jag har suttit 30 år i fullmäktige – så måste ett uttalande anmälas innan mötet eller komma i debatten. Man kan inte komma med en anteckning efteråt.
Hon säger också att hon förbjudits att justera protokollet med en egen notering om vad hon tycker är fel.
– De respekterar inte att jag vill lägga anteckning till protokollet om detta.
Oviljan att godkänna Skolpartiets tillägg har fått moderaterna i Österåker att gå i taket:
”Ett rent sabotage av en demokratisk process där man dessutom inte har ett giltigt skäl att göra det.” skriver Joachim Holmqwist, politisk sekreterare för moderaterna på kommunledningskontoret.
– Jag förstår inte varför de agerar på det här viset. Jag är förvånad, säger Johan Boström (M).
– Allt visar att vi inte gjort fel.
(M) hänvisar till en av kommunförbundets jurister som gett klart besked att justerare inte kan ha synpunkter på vare sig innehåll eller omfattning i en protokollsanteckning, och att anteckningen fick läggas till eftersom fullmäktiges ordförande, Johan Boström, så beslutat.
– Socialdemokraternas främsta invändning var att Marie Wengse inte yttrat sig i frågan. Men hon har yttrat sig: hon tryckte på knappen att hon avstår att rösta, säger Johan Boström.
Har ni förbjudit Margareta Olin att skriva en notering till sin justering där hon är oense med er?
– Hon får justera med kommentar. Men hon var noll intresserad av att justera punkten.
Margareta Olin säger att hon överväger att driva frågan vidare till förvaltningsrätten.
På sitt nästa möte, 17 oktober, ska fullmäktige besluta om de två punkterna ändå ska vara justerade. Bråket innebär att beslutet om Douglas marina fördröjs en månad.

Experten: Fel kan ha begåtts, men lagen är inte tydlig

Hela fullmäktige, inte bara ordföranden, borde fått besluta om Skolpartiets anteckning skulle godkännas. Dessutom borde anteckningen funnits färdig på mötet. Det säger en expert på kommunalrätt som Mitt i talat med.

– Om jag hade varit ordförande skulle jag ha varit tveksam att godkänna en röstförklaring.

Det säger Staffan Wikell, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting, SKL, och  expert på kommunalrätt, när Mitt i berättar om turerna i Österåker.

– Den som avstått att delta i ett beslut bör inte ha rätt att reservera sig eller skriva protokollsanteckning.

Men enligt Staffan Wikell är lagen inte tydlig om detta. I stället får man gå till andra källor och praxis. Enligt lag har ordförande rätt att godkänna protokollsanteckningar, även av de som inte deltagit i ett beslut.

Men sådana skrivelser bör presenteras under sittande möte och inte en vecka senare som i Skolpartiets fall.

– Man ska ju få en anteckning direkt och ta ställning till den direkt. Men man kan ändå inte säga att det är formellt fel…
– Men i allmännhet bör ordföranden var restriktiv – och om det ifrågasätts bör hela fullmäktige få besluta om detta.

När det gäller justerares rätt att tillfoga noteringar till protokoll om man tycker något är fel råder ingen tvekan:
– Det är hon (justeraren, reds anm) som bestämmer. Det är hon som sätter dit sitt namn och det är hon som får stå för det.

Så exempelvis ordförande får inte ta bort en notering från en justerare?
– Nej. Man justerar på eget ansvar.

FOTNOT: Protokollsanteckning, röstförklaring och särskild anteckning är kompletteringar till beslut från en eller flera ledamöter som vill framföra särskilda synpunkter.